22 می، 2019

ازن ژنراتور استخر

ازن ژنراتور چیست؟ ازن ژنراتور های آردا قابلیت تولید ازن با ظرفیت بالا را دارند. ازن تولید شده چندین برابر کلر خاصیت ضدعفونی و از بین بردن میکروارگانیسم ها را دارد. در این قسمت استفاده از دستگاه ها باعث از بین رفتن جلبک کف استخرها شده است