۱۱ بهمن، ۱۳۹۶

ضدعفونی محیط‌های بیمارستانی و اتاق‌های عمل

1. تاییدیه پلی‌کلینیک و فوق تخصصی آذر

 

2. تاییدیه سازمان بهزیستی کشور، منطقه شرق تهران

 

3. تاییدیه سازمان بهزیستی کشور، منطقه شمال تهران

 

4. تاییدیه بیمارستان تخصصی و فوق ‌تخصصی میلاد

 

5. تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

6. تاییدیه سازمان انتقال خون اصفهان

 

7. تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان