4 دسامبر، 2019

نصب ازن ژنراتورهای آردا

با توجه به استانداردهای قابل قبول در صنعت استخر، سلامتی شناگران در صورتی تأمین خواهد شد که مواد ضدعفونی کننده که دارای چهار شرط زیر باشند، به آب استخر اضافه شوند:

– ضدعفونی کننده باشند.

– اکسید کننده باشند.

– از بین برنده جلبک و خزه باشند.

– ماندگاری داشته باشند.

گزینه های خیلی محدودی هستند که به تنهایی بتوانند هر چهار نیاز بیان شده را برآورده سازند. در سالیان متمادی، کلر، همواره متداولترین نوع ماده ضدعفونی کننده آب استخر محسوب شده است. سایر جایگزین های کلر مانند اشعه ماوراء بنفش و یا ازن، حداقل یکی از شرایط چهارگانه خواسته شده را نمی توانند داشته باشند. اما مدتهاست که صاحبین و افراد مسئول نگهداری استخرها، به دنبال راه هایی هستند که میزان استفاده از کلر را در استخر کاهش دهند. ازن یکی از بهترین مواد ضدعفونی کننده استخر است که می تواند در کاهش میزان استفاده کلر، نقش اساسی ایفا کند.

کیفیت آب ورودی به استخرهای شنا بایست منطبق باکیفیت آب آشامیدنی باشد این بدان معنا است که غلظت ترکیبات تری‌هالومتان در آب استخر باید کمتر از ۳۵ میکروگرم (035/0 میلی‌گرم) در لیتر باشد. به دلیل به وجود آمدن ترکیبات تری‌هالومتان در اثر کلرزنی، استفاده از این روش ضدعفونی مورد تأیید استاندارد نمی‌باشد و با توجه به دستورالعمل‌های این استاندارد که مبتنی بر سلامت شناگران تنظیم‌شده است کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخر همراه یک روش مکمل روزبه‌روز در حال افزایش است .

اهداف تصفیه آب استخر‌

– ضد عفونی کردن آب به منظور جلوگیری از پخش بیماریهای عفونی-

– جلوگیری از رشد جلبک ها

– جلوگیری از ایجاد بو و طعم نامطبوع در آب

– جلوگیری از حساسیت و التهاب چشم و پوست

– جلوگیری از از ایجاد رسوب

– شفافیت آب

– جلوگیری از خوردگی وسایل