9 دسامبر، 2019

ازن زنی به استخر پرورش ماهی

حذف باقی مانده ازن

1- افزایش زمان تماس

2- عبور جریان آب از بیوفیلتر یا بستر زغال فعال

3- عبور آب از استخرهای هوادهی

4- تخریب باقی مانده ازن با لامپ­هایUV پرقدرت.

مهم آن است که تمام ازن باقی مانده باید پیش از ورود ازن به فضا جمع آوری شود.

 کاربرد ازن در آبزی‌پروری امتیازهای زیر را در بردارد :
۱. بهبود کیفیت آب ؛
۲. افزایش مقدار رشد ؛
۳. کاهش بیماری‌ها و حذف مواد شیمیایی و داروها ؛
۴. بی‌خطر بودن برای ماهی / میگو ؛
۵. افزایش اکسیژن محلول در آب ؛
۶. نابود کردن اجرام خارجی ؛
۷. انعقاد اجرام کلوئیدی ۱-۳۰ میکرون و جداسازی آن‌ها در بیوفیلتره