6 می، 2019

نمونه تزریق ازن در استخر سعادت آباد توسط دستگاه ازن ژنراتور با ورودی هوا