2 دسامبر، 2019

نحوه اندازه گیری ازن در کارخانه های آب معدنی

ازن چیست و نحوه تزریق ازن چگونه است؟ در صنعت آب معدنی  ازن را به روش های مختلفی می توان اندازه گیری کرد که یکی از انها در فیلم ارائه شده است

امروزه به دلیـل مشخص شدن مضرات مواد رایج گنـد‌ز‌دا به‌ویژه کلـر، در تمام دنيا استفاده از ازن در تصفيه آب آشـاميدني گسترش‌یافته است. ازجمله مشـکلات به وجـود آمده تـوسـط کلـر، تشکیل ترکیبـات سرطان‌زا ماننـد تـری‌هـالومتـان‌هـا(THMs)  پس از استفـاده از آن می‌باشد. بنـابـرایـن در بسیاری از کشـورهـای توسعه‌یافته، مرحلـه کلـر‌زنـی در ابتدای تصفیه‌خانه‌ها حذف‌شده است. اغلب بيمـاري‌ها و مرگ‌ومیرهای گزارش‌شده در كشور‌هاي پيشـرفته دنیــا در افراد مسـن و گروه‌هايي از مـردم كه سـيسـتـم ايمنـي آن‌ها ضعيـف عمل مي‌كند، مربـوط به انگل‌ها و ويـروس‌هاي مقـاوم به كلـر است.

 عدم توانايـي كلـر در حذف كامل آلودگي‌هاي ميكروبـي و همچنين تغيير در كيفيت آب و اثرات مخـرب زیست‌محیطی ناشي از استفاده از كلــر، سبـب گرديد تا استفـاده از مـواد دوستدار محیط‌زیست (پرتودهي فرابنفش و گاز ازن ) بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

ازن يك ضدعفونی‌کننده بسيار قوي است و به نحو مطلوب و بسيار مؤثری انواع آلودگي‌هاي ميكروبي را كاهش مي‌دهد. این گاز تقريباً بی‌رنگ باقدرت اکسیدکنندگی بالا است. ازن یا اكسيــژن فعـال ازلحاظ قدرت و سرعت ضدعفونی، سه هزار برابر قوی‌تر از كلـر است.

ازآنجاکه این گاز، هیچ‌گونه مواد سمي يا مضر در آب برجا نمي‌گذارد، پس از استفاده از آن نياز به پالايش مجدد آب نيست. تجربه نشان داده است كه اكسيژن فعـال سریعاً اجزاء محلول در محيط را اكسيد نموده و نتيجه اين اكسيداسيون، تنها اكسيد اجزاء و اكسيژن مي‌باشد؛ زیرا مولكول اكسيـژن فعــال پايدار نيست و پـس از مدت كوتـاهـي شكستـه و تبديـل به مولكول پايدار اكسيـژن مـي‌گردد. همچنین ازن در مراحل مختلف تصفيـه، توانـایی حذف فلزات سنگين، سمـوم كشاورزي، رنگ و بـوی آب را نیز دارد.

شرکت فنون آردا ســبز(اولین تولیدکننده ازن ژنراتور در ایران) باتجربه 15 ساله در طراحی و اجرای سیستـم‌های ضدعفــونی آب، می‌تواند بهترین و اقتصادی‌تـرین راهکار برای استفاده از توانمندترین سیستم‌های ضدعفونی موجود را پیشنهاد و اجرا نماید.