24 ژانویه، 2018

تصفیه فاضلاب دامداری

آب آشامیدنی

آب ازن دار باعث افـزایش سطـح تـولیـد در مـزارع پـرورش مـرغ و دامپـروری‌ها می‌شود، در‌نتیجه با استفاده از این تکنولوژی، منافع مالی آن، در سود‌نهایی دیده خواهد‌ شد. اگر حیـوانات شمـا از رشد کم، تولید مثل پائین، بیمـاری مداوم رنـج می‌برند و تولیـد شیـر آنهـا کـم می‌باشد، می‌تواند دلیـل آن آب باشد. گاهـی کیفیـت پائیـن آب می‌تواند سبب بروز یـا تشدید ایـن مشکلات شود. گاوها در روز نیاز به 35 تا 50 گالن آب برای نوشیـدن دارند. اگر گاوها طعـم و مـزه آب را دوسـت نداشته‌باشند به انـداره کافـی آب نمـی‌نوشند در نتیجه تولید شیـر آنـها کم ‌می‌شود. انــواع آلودگـی‌های موجـود در آب می‌توانـدباعث تغـییــر طعـم و مـزه آب گردد. ازن مـوجـود در آب  آشـامیدنی می‌تواند مواد و آلاینده‌ها را اکسید کرده و در‌نتیجه باعـث حذف آلاینده‌هـا از آب گردد. حیـوانات اهلـی در مورد آبی که مـی‌نوشند حسـاس هستند. حذف مـزه‌های نـاخوشایند و افـزایـش رایحه در آب آشامیدنی مصـرف شده توسط گاو شیـری می‌تواند باعث افزایش تولید شیر گردد.

 

پیشگیری از ورم پستان

کاهش استرس و کنترل بیماری‌های عفونی نه تنها می‌تواند به کاهش اثرات محیطی کمک کند، بلکه ممـکن است منجر‌به تولیـد سطوح بالاتر شیر گردد. روش شیر دوشی، به خصوص آماده سازی پستان می‌تواند مقدار ورم پستان محیطی را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش باکتری باعث پیشگیری از ورم پستان درنتیجه تولید شیـر با کیفیت بالا می‌گردد.

استفاده از آب ازن‌دار برای شستن پستان در سالن شیردوشی و شستن کف‌سالن‌ها به‌عنوان جایگزین مواد ضدعفونی دیگر، باعث کاهش باکتری‌ها می‌گردد. همچنین افزودن گاز ازن به انبارکاه، جو و شستشوی کف و غیره نیز یک حمله مستمری علیه باکتری‌ها را فراهم می‌کند.

ازن به عنوان یک ضدعفونی کننده

تولید شیــر با کیفیت خــوب شروع می‌شود امــا شیــوه‌های غیـر‌بهداشتی، کثیـف بودن گـاو و تجهیـزات می‌تواند منجر به نفـوذ باکتریهـا به مراحل بالاتـر‌(مخزن نگهداری شـیر فله) گردد. جایگزینی مواد پاک‌کننده با مواد مناسب برای محیط زیست شرایط مطلوب‌تری را برای صنایع‌غذایی و لبنـی بوجود می‌آورد.

ازن یک عامل اکسید کننده قوی است که به شدت باکتریها، پاتوژنها و ویروسها را از بین می‌برد. برای جلوگیری از بروز مشکلات و بیمـاری‌ها؛ پستــان و عقـب پاهـا باید قبل از شیر دوشی با آب ازن دارشسته شود. همچنیـن برای شستشوی تمـام تجهیـزات شیردوشی مطابق با اصول بهداشتی از آب ازن داراستفاده می‌شود که باعث کاهش آلودگی شیر می‌گردد.

مورد دیگری که می‌توان از آب ازن‌داراستفاده کرد شستشوی وسایل مربوط به خوراک گاو‌ها به‌طور مرتب با آب ازن‌دارمی‌باشد که باعث کشته شدن قارچ‌ها، کپک‌ها و باکتری‌ها می‌گردد.

ازن در هوا

ازن را می‌توان در مقیاس بسیار کم به هوای درون انبار‌ها اضافه کرد که این عمل نتایج خوبی خواهد‌داشت:

  1. باعث از بین رفتن بوی کود در انبار‌ها می‌‌شود.
  2. باعث نابودی سالمونلا و بسیاری از باکتری‌ها می‌شود.
  3. باعث از بین رفتن مگس ها و باکتری‌ها شده و در نتیجه بیماری کاهش یافته و میــزان مرگ و میـر کاهش می‌یابد.

آب ازن زده

باکتریهای موجـود در آب آشامیدنی می‌تواند منجر به بیماری گردد. در سطـح بالا حتـی باکتـری‌ها هـم می‌توانند بـرای گـاو استـرس داشته‌باشند که بر روی تـولید شیـر اثرات منـفـی می‌گـذارد. همچنیــن ضـدعفـونـی آب آشـامیـدنـی با ازن در گــاوداری‌ها باعث کاهش مرگ و میـر می‌گردد.

 

 

 

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی