۹ خرداد، ۱۳۹۷

استخر

اصلـی‌ترین عامل آلودگی موجود در استخـرهـا فرد شناگـر است که با رها‌کردن آلاینده‌هایی نظیر ادرار، عرق، آب دهــــان، چربی و مواد‌آرایـشی و بهداشتی از جمله صابون، دئـودورانت و اسپری مو؛ مـواد‌شیمیایـی را وارد استخـر می‌نماید. ازن بر خلاف کلر، ترکیبات فـــــرعی مضـر و ســـرطانزا مـانند تری‌هــالومتـان‌ها را تولید نمی‌کند. گـاز ازن در طول فرایند ازناسیون، روغن‌ها، چربـی‌ها، کلیه ناخالصی‌هــای آلی و غیر‌آلی و دیگر محتویــات آب استخر‌های شنا و اسپاها(SPA) رابه عناصر ساده تر مانند نیتروژن و آب تبدیل می‌کند. در حــــال حاضر پالایش آب استخـر‌ها با گاز ازن مطمئن‌تـرین و مـــوثرتـرین سیستم ضد‌عفونی کننده در جهان می باشد.

براساس تحقیقـات انجام شده در امریــکا، صدها بیماری مختلف توسط آب منتقــل می‌شود. در جدیدترین قوانینی که توسط مرکــز کنتـرل بیمـاری‌ها در کانـادا منتشر شده‌است، استخرهـا ملزم به استفاده از ازن برای تضمین ضد‌عفونی آب خود هستند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد، اگر کودکان 10ساله به‌طور میانگین 1/8 ساعت در هفته را در محیط‌های کلردار استخر‌های شنا قرار بگیرند مبتلا‌به مشکلات ریـوی خواهند‌شـد. همچنین در افراد بزرگسال سیگاری نیز این موضوع صادق است. ازن حل شده در آب، چشم شمــا را نمي‌سوزاند، پــوست و بینی شمــا را تحريـک نـکرده و سبب خشکـي پـوست نمي‌شود. ازن هيچکدام از طعم‌هاي نامطلوب مواد شيميـايـي و بوي بد بجـا نمي‌گذارد و تغييري در pH ایجاد نمی‌کند. ازن، آهن و منگنز و ساير فلزات سنگيـن را اکسيـد مي‌کنـد و سولفيـد را به انـواع مواد غيــر محلـول تبديل مي‌کند که بوسيله فيلتراسيـون حذف مي شوند. فيلتراسيـون خوب در زدودن مقاديـر زياد اکسيد‌هــاي معـدني بسيـــار مهـم است. ازن به ايــن دليل که چرک و روغـــن‌ها و ديگر مـــواد را بسيار سريعتــر‌از سيستم‌هـاي کلـر اکسيد مي‌کند از کنـد شدن سيستــم چرخشــي و تعويـض پي در پي فيلتــر جـلوگيري مي کنـد و درصورت داشتن فيلتـر کربــن اکتيـو، ازن بـا اکسيــد کردن مــواد و ميـکروارگانيسـم‌هـاي جذب شـده روي اين فيلتــر‌ها، عمــر مفيــد اين فيلتـــر‌ها را افـزايش مـي‌دهـد. در حاليـکه در سيستــم‌هـاي کـلـر تعويض فيلتر سريعتـر و سيستـم چرخشـي کند‌تر و استخـر در حقيقـــت کثيــف‌تر به نظـر مي‌رسد. ازن همچنين به عنوان يک مـيــکروفـلـوکـــولاسيـون، رانـــدمان تصفيه استخـر را افــزايش مي‌دهد که نتيجه آن آبي پاکتر، صافتر و شفاف‌تر است.

مزایای استفاده از  ازن ژنراتور در استخر:

 • افزایش شفافیت و کیفیت آب استخـر به دلیل اکسید‌کـردن مولکول‌های آلی موجود در آن
 • حذف بو و رنگ آب
 • حذف و بی اثر‌کردن کلیه میکروارگانیسم‌های مقاوم در برابر کلر
 • عدم تولید ترکیبات سراطان‌زا(برخلاف کلر)
 • زدودن یون‌های آهن و منگنز محلول
 • اکسیداسیون مواد معدنی مانند سیانیدها، سولفیدها و نیتریت‌ها
 • عدم ایجاد مشکلات مربوط به کلر از جمله سوزش چشم، خشکی‌پوست و ایجاد لک پوستی
 • حذف بوی ناخوشایند کلر / کلرآمین
 • عدم تغییر pH آب و در نتیجه عدم نیاز به استفاده از مواد‌شیمیایی تنظیم‌کننده  pH
 • بهبود قابلیت فیلتر و انعقاد به دلیل خاصیت میکروفلوکولاسیونی ازن
 • نابودی ارگانیسم‌ها از جمله فنل، آفت کش‌ها، علف کش و پلی کلروها
 • سرعت بالا در ضد‌عفونی آب ( ۳۰۰۰ برابر سریعتر از کلر در از بین بردن باکتری ها)
 • حذف هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری مواد‌شیمیایی
 • افزایش عمر مفید فیلترهای مورد استفاده
 • کنترل رشد جلبک‌ها بر دیواره‌ها و کف استخرها

 

 

 

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی