۹ خرداد، ۱۳۹۷

برج خنک کننده

در تمام برج‌های خنک‌کننده سه فاکتور باید به طور جدی مورد پایش قرار گیرند که شامل خوردگی لوله‌ها و واحدهای تبادل گرما،

رسوب های جدار داخلی لوله‌ها و ضریب تبادل حرارتی، رشد میکروبیولوژی (باکتری، جلبک و خزه‌ها به طور همزمان) می‌باشد. این مهم در حال حاضر توسط مواد شیمیایی انجام می‌شود حال با ظهور تکنولوژی ازن ژنراتور در برج خنک‌کننده‌، هر سه مورد فوق با مزایای بیشتری حاصل شده است. همچنین ازن به عنـوان یک ابزار ارزشمند برای تصفیه آب سیستـم‌های خنک کننده صنعتـی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که این سیستم به درستی اجرا گردد، می‌تـوان انتظار بهبـود عملکرد بهره برداری ناشی از افزایش انتقال حرارت را داشت. مزایای دیگر عبـارتنـد از : بهبـــود تاثیر زیست محیطــی با کاهش مصرف مــواد شیمیایـی و هم‌چنیـن کاهش کلی هزینه‌های مصرف مواد شیمیایی در زمان بهــره‌برداری.

شرکت فنــون آردا سبــز به عنــوان شرکتی پیشرو در صنعـت، ازن را که یک سیستم با پتانسیـل اکسیداسیون – احیا چشمگیر با قابلیت اطمینان بالا و سازگـار با محیط زیست می‌باشد را جهت تصفیه آب سیستـم‌های خنک کننده صنعتـی، پیشنهاد می‌دهد.

مزایای استفاده از ازن ژنراتور در برج خنک کننده:

 • عدم نیاز به مواد شیمیایی به جز جهت تنظیم ( pH)
 • سرعت 3000 برابر ضدعفونی نسبت به کلر و 200 برابر قوی‌تر از کلر
 • عدم نیاز به تخلیه و نگهداری از مواد شیمیایی با به کارگیری ازن ژنراتور
 • کاهش خرابی‌های کندانسور
 • حذف کدورت، بو و رنگ در آب برج های خنک کننده
 • کاهش فوق العاده تجمیع رسوب و پوسته پوسته شدن آن در لوله ها و مبدل های حرارتی
 • حذف باكتری ها در هواي مجاور برج های خنك كننده ( هواي ناشي از Drift Air)
 • كاهش میزان مصرف آب توسط برج خنک كننده بخاطر افزايش دفعات چرخش آب (سیرکولاسیون) تا حدود ۵ بار بیشتر
 • کاهش مصرف انرژی توسط کمپرسورها با افزایش بهره‌وری انتقال حرارت
 • افزايش ضريب انتقال حرارت در لوله های كندانسر به دلیل كاهش تشكيل رسوب
 • حذف رسوب مربوط به ذرات معلق در لوله چگالنده (کندانسر)
 • سازگار با محیط زیست
 • كاهش زمان مورد نياز برای تشكيل فلوک و لخته سازی و بهبود فیلتراسیون
 • کاهش میزان خوردگی فلزات و سایر تجهیزات برج‌های خنک کننده از جمله مبدلهای حرارتی مس
 • كاهش لجن حاصل از Back Wash فيلترها

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی .