۹ خرداد، ۱۳۹۷

تصفیه و بوبری فاضلاب

کاربرد ازن ژنراتور در تصفیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی:

با گسترش شهرها و افزايش جمعيت آن‌ها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه‌جات از سوی ديگر مساله آلودگی محيط‌زيست به خاطر تولید روزافزون فاضلاب‌ها معضلی بزرگ برای جوامع است. به‌عنوان مثال مساله تخلیه فاضلاب‌های صنعتی به خاطر مشکلات بهداشتی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران صنایع می‌باشد. ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب با قابلیت‌های منحصر به‌فرد خود می‌تواند در مراحل مختلف تصفیه فاضلاب‌ها (از پیش‌تصفیه تا هوادهی و تصفیه بیولوژیک) نقش مهمی داشته باشد. کاربرد ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب در تصفیه آب‌های آشامیدنی و فاضلاب‌های مختلف صنعتی و شهری در دنیا رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد بسیاری مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز راندمان روش‌های قدیمی تصفیه را افزایش داده‌است. علاوه بر این جایگزین نمودن روش‌های قدیمی با تکنولوژی نوین ازن زنی نتایج مطلوبی را به بار آورده است. عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتان‌ها (THMS) و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر (غلظت بیشتر از ۱٫۵ میلی گرم درلیتر کلر در منابع آبی باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصا ماهی‌ها می‌گردد) سبب گردید تا استفاده از مواد دوستدار محیط زیست (پرتو دهی فرابنفش و گاز ازن تولیدی در ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر است، شرکت فنـون آردا سـبــز  سال 1395 در زمینه بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب موفق به دریافت گواهی‌نامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از شرکت مهندسی آب . فاضلاب کشور گردید.

کاربرد ازن ژنراتور در از بین بردن بوی نامطبوع فاضلاب های صنعتی:

در سال‌های اخیر تلاش‌هـای زیادی برای از بیـن بردن بـوهای مزاحم و ناخوشاینـد در پروسه های مختلف صنعتـی در محیط های مختلف انجام شده است.دراکثرسیستـم‌هایی که تاکنـون برای بـوزدایی استفاده شده است اقدام به استفـاده از بوهای پوششی برای پنهان نمودن بوی نامطلوب انجام گرفته است که این عمـل نه تنهـا بوی نامطلـوب را از بیـن نمی بـرد بلکه حجـم آلاینـده‌هـای بـوزا در محیـط را افزایـش می دهد. همچنیـن سیستـم‌هـای جذب کننـده بـو نیـز از راندمان‌های پائینـی برخـوردار بـوده و بهـره برداری از آن‌ها نیـز در شرایـطی که از ابتـدا طراحی نشده باشنـد، بسیار مشکل خواهد بود.

در حال حاضـر، به اثبات رسیده است که بـوی هر مولکول به ساختمـان آن مولکـول مربوط می شود لذا با تخریب ساختار مولکول می توان بوی آن را به صورت مـوثـر از بیـن برد . بهترین روش برای شکستن ساختار ملکول، اکسیداسیون با یک ماده اکسید کننده می باشد که خود آلاینـده محیط زیست نباشد.

اکسیــژن فعــال یا ازن قــوی ترین و موثرتـرین از بین برنده و رفـع کننده بوهای نامطبوع مانند گازهای شیمیـایی و آرومـاتیـک‌ها و بـوهای ناشی از حیوانات، کپک و قارچ، دود دخانیات و …. است.

این واقعیــت که گازهای زاید، به‌خصوص گازهای زاید صنعتـی حاوی گـوگـرد، به اکسیژن فعال یا ازن حسـاس هستند و توانایی بالای اکسیداسیــون بوسیـله گاز ازن، سبـب گردیده که ازن به عنوان بهترین بـوزدا در جهان مطرح شود.

در گذشته نبـود اطلاعات کاربردی تکنولوژی ازن ژنراتور و ازن ساز در ایـران و نیز هـزینـه بـالای تـولیـد آن در محیـط باعث عدم استفـاده از آن در بــوزدایـی شده است. شـرکـت فنون آردا سبز به عنـوان اولیــن سازنده ازن ژنراتـور در ایــران و شرکتی پیشرو در جهـان برای استفاده از سیستــم‌های مـدرن و مقــرون به صرفـه نمــودن آن‌ها بـرای کاربردهـای زیست محیـطی اقدام به اجرای این گونه پـروژه‌ها در ایران نموده است.

مزایای ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب:

  • ضدعفونی کنندگی موثر تر از کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین‌ها و رادیکال‌های هیدروکسیل
  • کاهش موثر BOD و COD
  • کاهش ميزان مصرف منعقد كننده ها و افزایش سرعت عمل فيلتراسيون بعد از ازناسيون
  • کاهش هزینه تاسیسات تصفیه فاضلاب و حذف هزینه مواد شیمایی ضدعفونی کننده
  • ایجاد پسابی کاملا مناسب جهت تخلیه در محیط زیست و رودخانه ها و دریاچه ها و مناسب جهت آبیاری فضای سبز، کشاورزی و مزرعه های پرورش ماهی
  • تصفیه تقريبا انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی توسط ازناسيون

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی