۹ خرداد، ۱۳۹۷

سردخانه مواد غذایی

نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی و کشاورزی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در جهان می‌باشد. یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی، فساد آن‌هاست که عمدتاً به دلیل آلودگی از طریق میکروارگانیزم‌ها می‌باشد. با استفاده از ازن ژنراتور سردخانه‌ها، می‌توان نسبت به استریل کردن و ضد عفونی کردن سالن‌های سردخانه اقدام کرد که افزون بر ماندگاری بیشتر محصولات، باعث کاهش بار میکروبی و حفظ طعم و مزه محصولات غذایی گردد. همچنین گاز ازن در سردخانه‌های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه می‌گردد. اتيلن گـازی است که از محصـولات انبـــار شده که در حال رسيدن هستنـد متصاعـد مي‌شود. اتيلن فــراينـد رسيدن ميــوه‌ها را تسريــع و عمــر نگهداري آنهـا را کاهــش مي دهد. سالهاست که از توانايي اكسيژن فعال براي جلـوگيري از رسيدن مـوز در زمانحمل و نقل آن استفاده می‌شود آمار نشان دهنده این است که با استفاده از ازن ژنراتور سردخانه می‌توان ضایعات در بخش سردخانه‌های میوه را تا حد مطلوبی کاهش داد.

مطالعات جديد نشان می‌دهند كه تــزریق مداوم يا منقطــع ازن به‌وسیله ازن ژنراتور در انبار مركبات و سردخانه‌ها، از رشد كپك‌هاي سبـز‌آبي جلوگيري مي‌كند و رشد عوامل قارچي كه ميوه‌ها از قبل به آنها آلوده بودند و خسارات ناشـي از آنها را به شدت كاهــش مي‌دهد. به نظر مـي‌رسد كه در كشور‌ما اكثر ميــوه‌هـاي انبــار شده داراي آلودگي قارچي و كپك هستند و اين مسئله بخصوص در صادرات ميوه مشكل آفرين است. استفاده از ازن ژنراتور به منظــور مبارزه با کپک و عوامل قـارچــي در سردخانه‌هـا بسيار ضروري است.

 

روش های متنوع کاربرد ازن:

 • ازن به سهولت می تواند در داخل سردخانه ها توليد و توزیع گردد
 • در حمل و نقل، نگهداري و عرضه ماهی و غذاهای دریایي به منظور حفظ تازگي محصول از يخ ازن‌دار استفاده می شود كه موجب مي‌شود محصول مدت زمان بيشتري سالم و تازه بماند
 • به منظور حذف باکتری‌ها، قارچ‌ها، كپك‌ها و افزایش ماندگاري گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات مي‌توان از شستشو با ازن محلول در آب بهره برد
 • در یخچال‌هاي صنعتي و كاميونت هاي يخچال‌دار فراورده های گوشتی از گاز ازن به منظور مهار كردن رشد میکروبی و افزایش ماندگاری استفاده می شود
 • در بسته بندی محصولات استفاده از مقدار کمی گاز ازن می تواند موجب اطمینان از سالم ماندن محصول تا زمان تحویل به مشتري گردد

مزایای استفاده ازازن ژنراتور سردخانه:

 • کاهش میکروارگانیزم های فاسد کننده مواد غذایی
 • بهبود ماندگاری محصول در سردخانه
 • به حداقل رساندن رشد پاتوژن‌ها با مهار میکروبیولوژیکی از طریق هوا
 • استفاده از سطح پايين ازن به‌منظور ضدعفونی مداوم محيط سردخانه
 • استفاده از مقادیر بالای ازن به‌منظور ضدعفونی کردن کامل محیط (در زمان خالی بودن)
 • بهداشت قارچي و ميكروبي
 • جلوگيري از رشد كپك
 • فراهم کردن سردخانه ای بدون بو و حذف اتیلن

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی