۹ خرداد، ۱۳۹۷

پرورش دام

فضای محیط دامداری‌ها همواره تحت تاثیر گازهای ناشی از فضولات دام مانند آمونیاک، اسید سولفوریک، اسید کربنیک، گاز متان و… می‌باشد که بار آلودگی زیادی چه از نظر عفونی و چه از نظر بو و جذب حشرات و بیماری‌های ناشی از این آلودگی برای دام و کارکنان در آن محیط دارد. گاز ازن تولیدی ازن ژنراتور دامداری به سادگی همه این بار آلودگی را اکسید نموده و بوهای مضر را از بین برده که علاوه بر افزایش سلامتی دام‌ها و همچنین کارکنان موجب کاهش جذب حشرات مثل مگس و سوسک به این محیط می‌شود. بنابراین باعث افزایش قابل ملاحظه تبدیل علوفه به گوشت و بهتر شدن ضریب تبدیل مواد غذایی شده و در نتیجه سودآوری را افزایش می دهد. با ازن زنی آب مصرفی دام توسط ازن ژنراتور دامداری می‌توان میزان بهره‌وری دامداری را افزایش داد چرا که ازن از انتقال باکتری‌هایی همانند سالمونلا و اشرشیاکلی از طریق آب مصرفی جلوگیری کرده و موجب کاهش اسهال و انتقال آن به گوساله‌های دیگر خواهد شد. همچنین می توان از آب ازن دار شده ای که در جهت شستشوی دستگاه‌های شیر دوش استفاده می‌شود برای مصرف شرب گوساله ها نیز استفاده کرد. استفاده از ازن ژنراتور دامداری موجب کاهش چشمگیری مقدار استفاده از سود و اسید در دامداری می‌شود که علاوه بر حفظ محیط زیست باعث جلوگیری از خوردگی درتاسیسات و دستگاه‌های شیر دوش خواهد شد.

دستگاه ازن ژنراتور دامداری، ازن را به صورت مداوم با غلظت بالا در آب تزریق کرده و آبی با خاصیت استریل کنندگی بالا تولید می‌کند که می تواند باعث از بین رفتن باکتری‌ها، قارچ‌ها، بیوفیلم‌ها، کاهش قابل توجهی در مصرف آب، حذف کلیه محلول های شیمیایی خاص اعم از پریسیدین، کلر، آب اکسیژنه و … شود. کنترل اتوماتیک و ثابت ماندن قدرت ضدعفونی کنندگی در طول شستشو، تولید و بهره وری در محل و عدم نیاز به خرید و نگهداری مواد از دیگر مزایای استفاده از ازن می‌باشد. این‌ها تنها بخشی از محاسن استفاده از ازن در این صنعت است.

کاربرد ازن ژنراتور دامداری:

  • استفاده از آب ازن دار بجای آب داغ در شستشو و CIP دستگاه شير دوش، لوله ها و مخازن
  • ضدعفوني آب آشامیدنی مصرفي دامداری
  • ضدعفونی و تصفيه هوای سالن شيردوشي، زايشگاه دامداری
  • استفاده از ازن در مه پاش ها برای استریل هوا و دور کردن حشرات از محیط استراحت دام و سالن شیر دوشی
  • استفاده از آب ازن دار برای کاهش بار ميکروبی درکود بستر

آب آشامیدنی

آب ازن دار باعث افـزایش سطـح تـولیـد در دامپـروری‌ها می‌شود، در‌نتیجه با استفاده از این تکنولوژی، منافع مالی آن، در سود‌نهایی دیده خواهد‌ شد. اگر حیـوانات شمـا از رشد کم، تولید مثل پائین، بیمـاری مداوم رنـج می‌برند و تولیـد شیـر آنهـا کـم می‌باشد، می‌تواند دلیـل آن آب باشد. گاهـی کیفیـت پائیـن آب می‌تواند سبب بروز یـا تشدید ایـن مشکلات شود. اگر گاوها طعـم و مـزه آب را دوسـت نداشته‌باشند به انـداره کافـی آب نمـی‌نوشند در نتیجه تولید شیـر آنـها کم ‌می‌شود. انــواع آلودگـی‌های موجـود در آب می‌توانـدباعث تغـییــر طعـم و مـزه آب گردد. ازن مـوجـود در آب  آشـامیدنی می‌تواند مواد و آلاینده‌ها را اکسید کرده و در‌نتیجه باعـث حذف آلاینده‌هـا از آب گردد. حیـوانات اهلـی در مورد آبی که مـی‌نوشند حسـاس هستند. حذف مـزه‌های نـاخوشایند و افـزایـش رایحه در آب آشامیدنی مصـرف شده توسط گاو شیـری می‌تواند باعث افزایش تولید شیر گردد.

پیشگیری از ورم پستان

کاهش استرس و کنترل بیماری‌های عفونی نه تنها می‌تواند به کاهش اثرات محیطی کمک کند، بلکه ممـکن است منجر‌به تولیـد سطوح بالاتر شیر گردد. روش شیر دوشی، به خصوص آماده سازی پستان می‌تواند مقدار ورم پستان محیطی را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش باکتری باعث پیشگیری از ورم پستان درنتیجه تولید شیـر با کیفیت بالا می‌گردد. استفاده از آب ازن‌دار برای شستن پستان در سالن شیردوشی و شستن کف‌سالن‌ها به‌عنوان جایگزین مواد ضدعفونی دیگر، باعث کاهش باکتری‌ها می‌گردد. همچنین افزودن گاز ازن به انبارکاه، جو و شستشوی کف و غیره نیز یک حمله مستمری علیه باکتری‌ها را فراهم می‌کند.

ازن به عنوان یک ضدعفونی کننده

تولید شیــر با کیفیت خــوب شروع می‌شود امــا شیــوه‌های غیـر‌بهداشتی، کثیـف بودن گـاو و تجهیـزات می‌تواند منجر به نفـوذ باکتریهـا به مراحل بالاتـر‌(مخزن نگهداری شـیر فله) گردد. جایگزینی مواد پاک‌کننده با مواد مناسب برای محیط زیست شرایط مطلوب‌تری را برای صنایع‌غذایی و لبنـی بوجود می‌آورد.

ازن یک عامل اکسید کننده قوی است که به شدت باکتریها، پاتوژنها و ویروسها را از بین می‌برد. برای جلوگیری از بروز مشکلات و بیمـاری‌ها؛ پستــان و عقـب پاهـا باید قبل از شیر دوشی با آب ازن دارشسته شود. همچنیـن برای شستشوی تمـام تجهیـزات شیردوشی مطابق با اصول بهداشتی از آب ازن داراستفاده می‌شود که باعث کاهش آلودگی شیر می‌گردد.

مورد دیگری که می‌توان از آب ازن‌داراستفاده کرد شستشوی وسایل مربوط به خوراک گاو‌ها به‌طور مرتب با آب ازن‌دارمی‌باشد که باعث کشته شدن قارچ‌ها، کپک‌ها و باکتری‌ها می‌گردد.

ازن در هوا

ازن را می‌توان در مقیاس بسیار کم به هوای درون انبار‌ها اضافه کرد که این عمل نتایج خوبی خواهد‌داشت:

  1. باعث از بین رفتن بوی کود در انبار‌ها می‌‌شود.
  2. باعث نابودی سالمونلا و بسیاری از باکتری‌ها می‌شود.
  3. باعث از بین رفتن مگس ها و باکتری‌ها شده و در نتیجه بیماری کاهش یافته و میــزان مرگ و میـر کاهش می‌یابد.

آب ازن زده

باکتریهای موجـود در آب آشامیدنی می‌تواند منجر به بیماری گردد. در سطـح بالا حتـی باکتـری‌ها هـم می‌توانند بـرای گـاو استـرس داشته‌باشند که بر روی تـولید شیـر اثرات منـفـی می‌گـذارد. همچنیــن ضـدعفـونـی آب آشـامیـدنـی با ازن در گــاوداری‌ها باعث کاهش مرگ و میـر می‌گردد.

 

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی .