۹ خرداد، ۱۳۹۷

پرورش طیور

امروزه در حوزه صنایع غذایی استفاده از ازن بسیار متداول است. به عنوان نمونه به کاربرد ازن ژنراتور مرغداری در صنعت پرورش طیور می توان اشاره کرد. با تزریق دوز کمی از ازن در محیط مرغداری مشاهده می شود که از رشد باکتری ها جلوگیری شده و ترکیبات گازی مضر که توسط فضولات طیور در محیط ایجاد می شود به شدت کاهش می یابد. همچنین این باور وجود دارد که حیوانات با بهره گیری از خوراک بهتر، سالم تر بوده و کمتر احتمال دارد که دچار بیماری شوند. بنابراین دارو و واکسن کمتری در تولید مورد نیاز می باشد که این خود به معنی سلامتی بیشتر محصول برای مصرف کننده است. در صنعت طیور از ازن ژنراتور مرغداری برای تصفیه آب و هوای محیط انبارش، جوجه ریزی و پرورش پرندگان استفاده می شود. آب آشامیدنی یک نیاز مهم در رژیم غذایی پرندگان است چراکه در شرایط عادی پرندگان حدود دوبرابر وزن غذای خود آب مصرف می کنند. این موضوع لزوم توجه به سلامتی آب آشامیدنی در محیط مرغداری را دوچندان می کند.

ضد‌عفوني آب

بيشتر منابع آب داراي ميکروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا هستند که اين امر موجب بيماري و کاهش رانـدمان تبدیل غذا به گوشت مي‌شود. استفاده از اكسيـژن فعــال براي ضد‌عفوني آب آشـاميدني، سبب از بين رفتن ميکروبها و انگلهـاي موجود در آب مي‌شود و ايـن امـر سبب افـزايش رشد طيـور و کاهش بيماريهـاي ناشي از آب و مرگ و ميـر در مرغداريها مي‌گردد.

بوزدايي

اكسيژن فعـال تزريقي با جريان هـواي طبيعي محيط، ساختمان مولکولهاي بو‌زا را نيز تخريب مي کند و اين امر سبب مي‌شود تا کارگر‌ها از محيط کار بهتر و طيور نيز از شرايط زيستي مناسب‌تري برخوردار‌شوند که در نتيجه آن توان رشد افزايش مي‌يابد و ميانگين سود روزانه بيشتر مي‌گردد. تزريق اكسيـژن فعـال براي بـوزدايي در هوا سبب 15تا 20 درصد تقليـل نياز به تهويه هوا و صرفه‌جويي در هزينه گرمايش تا 30 درصـد و همچنيـن سبب کاهش بو در محوطه اطراف مرغداري مي‌شود. ضد‌عفوني خوراک دام با اكسيـژن فعـال خوراک‌ طيـور ضد‌عفوني مي‌شود و از رشد کپـک‌ها جلـوگيري‌شده و اكسيـژن فعـال بر روي ويروسها، سموم قارچي نيز عمـل مي‌کند از جمله افلاتوكسين موجود در خوراک را از بين مي‌رود، در نتيجه ميزان تغذيه طيور بيشتر و محصول ايمن‌تري توليد مي‌شود.

کاهش بيماري‌هاي طيور

استفاده از اكسيـژن فعــال براي از بين بردن پاتـوژن‌ها در صنـايع طيور از جمله فرآيندهـاي تخم گذاري، جوجه كشـي، پرورش اقلام گوشتـي و تخــم گذار و كشتارگاهـي آزمايش شده‌است. تحقيقات نشان مي‌دهند كه اكسيژن فعال، باکتريها، ويروسها، قارجها، کپکها و… محيط را از بين‌مي‌برد. اين امر سبب کاهش بيماري و مرگ و مير در جوجه‌هاي چند روزه و … مي‌شود و حتي استفاده از آن در چندين سال پي در پي سبب کاهش بيماري هاي طيور و حتي حذف برخي از آنها شده‌است. ضد‌عفوني کنندگي اكسيژن فعال بسيار موثـر و کاملاً طبيعي است به‌گونه اي که بعد از ضد عفوني، اكسيـژن فعـال تبديل به اکسيـژن معمولـي مي‌شود و به همين علت مي‌توان به‌صورت شبـانـه روزي از آن استفاده‌نمود و به هميـن خاطر آن را ضد عفوني كننده 24 ساعته مي‌نامند. استفاده از اكسيـژن فعال سبب توليد طيور سالم‌تر، چاق تـر و کاهـش مرگ و مير در آن ها مي‌گردد.

ضدعفوني تخم مرغ

با استفاده از اكسيـژن فعال، سالمـونلا بر روي پوسته تخم مرغ از بين مي‌رود. كاهش سالمونلا بوسيله اكسيـژن فعـال در آزمايشات كنترل كيفي روزانه نشان داده شده‌است همچنين مقدار آمونياك تا بالاي 60% كاهش و نيز توليد تخم مرغ و كيفيت آن افزايش يافته‌است.

مزاياي استفاده از ازن ژنراتور در پرورش طیور:

 • افزايش تعداد و اندازه طيور و سلامت طیور با از بین بردن باکتری و جلوگیری از انتشار عفونت و ویروس در محیط
 • افزایش سرعت وزن گیری مرغ ها در سیکل رشد تا ۱۸% بیشتر از حالت عادی
 • افزایش اکسیژن محلول در آب و در نتیجه افزایش تحمل بدن مرغ در برابر حرارت
 • کاهش بيماري و مرگ و مير
 • کاهش هزینه های مربوط به واکسیناسیون و مصرف دارو
 • افزايش راندمان تبديل غذا به گوشت
 • افزايش ايمني در محصولات توليدي نظير تخم مرغ
 • کاهش هزينه‌هاي گرمايش
 • کاهش بوهاي نامطلوب و نياز به تهويه هوا و تخریب گاز آمونیاک، متان، دی اکسید کربن و سایر ترکیبات گازی مضر در مرغداری در نتیجه فراهم آوردن محیطی سالم برای مرغ ها و کارکنان
 • عدم نیاز به به دوره خواب در صورت استفاده از ازن برخلاف استفاده از فرمالین
 • تخريب سريع همه ميکروارگانيسم‌هاي  بيماري زا

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی .