18 جولای، 2018

کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا

 

کاربرد ازن ژنراتور در

آب بطری

 • سازگار با محیط زیست      
 • کاهش هزینه های مواد شیمیایی
 • افزایش سطح اکسیژن محلول در آب
 • شستشو و ضدعفونی بطری و درپوش

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

استخر

 • عدم ایجاد ترکیبات سمی شیمیایی
 • حذف بو و رنگ
 • گاز دوست دار محیط زیست
 • از بین بردن باکتری، ویروس و جلبک

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

تصفیه آب آشامیدنی

 • کاهش استفاده از مواد شیمیایی
 • حذف بو و رنگ ها
 • حذف کریپتوسپوریدیم
 • عدم تشکیل فرمول های هالوفرم

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

تصفیه فاضلاب

 • کاهش موثر BOD و COD
 • حذف بو و رنگ
 • کاهش فضای مورد نیاز جهت تصفیه
 • کاهش استفاده از مواد شیمیایی

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

تصفیه هوا و تهویه مطبوع

 • بهبود کیفیت هوا و محیط کار
 • حذف بو
 • کارکرد سریع ازن
 • حذف آلرژی گرده افشانی

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

صنعت کاغذ و چاپ

 • عدم ایجاد ترکیبات شیمیایی
 • حذف رنگ کاغذ
 • دوست دار محیط زیست
 • بهبود کیفیت هوا و محیط کار

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

بیمارستان، هتل و رستوران

 • بوبری و ضدعفونی هوا
 • شستشو و ضدعفونی ظروف
 • رنگ بری و ضدعفونی ملحفه و حوله
 • ضدعفونی اتاق ها پس از تخلیه

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

برج‌های خنک کننده

 • افزایش بهره‌وری انتقال حرارت
 • کاهش میزان خوردگی فلزات
 • کاهش خرابی های کندانسور
 • عدم نیاز به مواد شیمیایی

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

بسته‌بندی مواد غذایی

 • افزایش ماندگاری محصول
 • حفظ تازگی محصول
 • سازگار با محیط زیست
 • عدم وجود ماده شیمایی باقیمانده

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

سردخانه مواد غذایی

 • حذف اتیلن
 • كنترل بو، تمیزی و تازگی محصول
 • كنترل میكروبی و قارچی محیط
 • كاهش فساد مواد غذایی

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

آرد و نان

 • افزایش زمان ماندگاری محصول
 • تسریع عمل رسیدن آرد
 • افزایش کیفیت آرد
 • جلوگیری از رشد کپک

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

صنایع لبنی

 • بهبود تولید شیر
 •  پاکسازی پستان و تجهیزات شیر دوشی
 • کاهش تعداد مگس ها، بیماری ها
 • از بین بردن بوی محیط

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

کشتارگاه

 • ضدعفونی ابزارآلات، لوازم و سطوح کار
 • ضدعفونی ضایعات کشتارگاهی و گنداب
 • بوبری در کشتارگاه
 • عدم وجود ماده شیمایی باقیمانده

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

پرورش دام

 • ضدعفونی ابزارآلات، لوازم و سطوح کار
 • ضدعفونی آب آشامیدنی مصرفی دام
 • ضدعفونی و تصفیه هوای سالن و محیط
 • عدم وجود ماده شیمایی باقیمانده

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

پرورش آبزیان

 • کاهش بیماری در آبزیان
 • حذف ترکیبات آلی محلول
 • کاهش استفاده از مواد شیمیایی
 • افزایش تولید

اطلاعات بیشتر

کاربرد ازن ژنراتور در

پرورش طیور

 • افزایش سطح اکسیژن محلول در آب
 • اکسید کننده و استریل کننده برتر
 • سازگار با محیط زیست
 • کاهش هزینه واکسیناسیون و دارو

اطلاعات بیشتر