۱۶ مرداد، ۱۳۹۷

دسته بندی استفاده از ازن ژنراتورها در فرآیندهای AOP

معرفی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته AOP يكي از فناوری هاي نوین در زمینه تصفیه آب و فاضلاب، فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته AOPsاست. سیستم‌های اکسیداسیون پیشرفته  به عنوان يك فناوری کارآمد و كليدي براي آينده از آخرين سال هاي قرن بيستم در جهان مورد توجه خاص قرار گرفته است. فرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته که از دهه 1970 شناخته شده، […]

۲۶ تیر، ۱۳۹۷

استفاده از ازن در دریاچه های مصنوعی

 استفاده از ازن در احیاء آب دریاچه های مصنوعی عموماً در طبیعت برای ادامه حیات موجودات زنده، نیازمند شرایط زیست محیطی مناسب بوده که بهترین آن وجود اکسیژن است . اهمیت موضوع تا حدی است که میزان پاکی آب را بر مبنای میزان اکسیژن محلول در آب می سنجند و در مورد فاضلاب از میزان […]