۲۵ اسفند، ۱۳۹۷

اخبار شرکت

فنون آردا سبز با افتخار و با حمایت مدیران شرکت و با مشارکت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در بخش طراحی و ساخت دستگاه های ازن ژنراتور داخلی و با تکیه بر دانش فنی روز دنیا و کسب تجربیات متعدد در این زمینه به عنوان یکی از شرکت های برتر و دانش […]

۹ بهمن، ۱۳۹۷

ازن ژنراتورهای روغن خنک

به منظور خنک کردن قطعات داخلی سیستم های ازن ژنراتور، از سه روش آب، روغن و هوا می توان استفاده کرد که بسته به خصوصیات دستگاه و میزان ازن تولیدی آن یکی از روش ها انتخاب می شود. در این قسمت سعی بر آن است، مزایا و معایب هر روش به طور جداگانه بررسی شود.  […]

۹ بهمن، ۱۳۹۷

دانشنامه

در این قسمت به معرفی انواع روش های تصفیه آب، فاضلاب، شیرابه و تصفیه پساب صنعتی می پردازیم که به تناسب حجم دبی ،شرایط تصفیه، نوع محل روش مناسب تصفیه باید انتخاب گردد.

۱۸ دی، ۱۳۹۷

حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب

حذف آمونیاک به کمک ازن زنی مورد بررسی قرار گرفت: ازن با فرمول شیمیایی o3 تحت شرایط هوای آزاد، گازی آبی رنگ با بوی زننده است. برای تولید ازن، از یک منبع انرژی جهت تجزیه مولکول های اکسیژن o2 به اتم های اکسیژن o استتفاده می شود که این اتم های اکسیژن براثر برخورد با […]

۱۷ دی، ۱۳۹۷

روش های تصفیه پساب صنعتی و فاضلاب

روش های تصفیه پساب صنعتی و فاضلاب  در تصفیه پساب صنعتی دو بخش عمده وجود دارد که شامل تصفیه شیمیایی – فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی می‌باشد که با توجه به شناخت به وجود آمده از لحاظ کمی و کیفی در خصوص انتخاب روش‌های تصفیه فاضلاب صنعتی می‌توان اقدام نمود. عمده‌ترین روش‌های تصفیه مقدماتی فاضلاب صنعتی […]