۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۷

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

اهمیت نفت و گاز در جوامـع مـدرن امروزی به خوبی مشخص شده است. هماننـد اغلب فرآیندهـای تولیدی، فرآیند تولید نفـت و گـاز نیز حجـم بسیار زیـادی پساب تولیـد می‌کند که به آن فاضلاب حوزه‌هـای نفتـی و یا نفتـاب می‌گوینـد. نفتـاب حـاوی هیـدروکربــن‌هـای محلـول و نامـحلـول ماننـد بنــزن، تولـوئــن، اتیل بنزن، زایلن، نفتالن، فنانترن، دی بنزو […]

۱۶ بهمن، ۱۳۹۶

نگهداری از مواد غذایی و ضدعفونی سردخانه‌ها

در‌حال حاضـر شرکت فنـون آردا سبــز به عنوان شرکتی پیشـرو در پالایش آب و هـوا و حذف آلودگی‌های زیست‌محیطی، در ایـران شناخته‌می‌شود. همچنین این شرکت در زمینه سیستـم‌های نگهداری مواد غــذایی و ضدعفونی سردخــانه‌ها فعالیت می‌نماید. از جملــه این فعالیت‌ها در این زمینه می‌توان به؛ ضدغفونی سردخانه‌ها و نگهداری از میوه و سبزیجات، ماهی، آرد […]