۳۱ خرداد، ۱۳۹۷

آب بطری

در حال حاضر فرآیند گندزدایی با ازن متداول ترین روش مورد استفاده در کارخانه‌های تولید آب بطری شده و آب معدنی می باشد. ازن ژنراتور کارخانه‌های آب معدنی به‌وسیله یک مرحله تزریق ازن تمامی اجزا محصول شامل آب، بطری، هوای بالای سطح آب و درپوش بطری، ضدعفونی و گندزدایی می شوند که به موجب آن […]