۲۲ دی، ۱۳۹۷

تاثیر ازن زنی بر حذف و کاهش جلبک ها

ازن و کاربرد آن کاهش جلبک به کمک تزریق ازن در این مقاله بررسی می شود. ازن گازي سنگين‌تر از هوا و يكي از اشكال آلوتروپي اكسيژن بوده، در غلظت‌هاي پايين بي‌رنگ ولي در غلظت‌هاي بالا آبي روشن است. در غلظت‌هاي بسيار كم (حدود چندppm ) بوي مشخص تندي دارد وناپايدار مي باشد. اين تركيب […]

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۷

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

اهمیت نفت و گاز در جوامـع مـدرن امروزی به خوبی مشخص شده است. هماننـد اغلب فرآیندهـای تولیدی، فرآیند تولید نفـت و گـاز نیز حجـم بسیار زیـادی پساب تولیـد می‌کند که به آن فاضلاب حوزه‌هـای نفتـی و یا نفتـاب می‌گوینـد. نفتـاب حـاوی هیـدروکربــن‌هـای محلـول و نامـحلـول ماننـد بنــزن، تولـوئــن، اتیل بنزن، زایلن، نفتالن، فنانترن، دی بنزو […]