۱۶ دی، ۱۳۹۷

بررسی روش تصفیه آب به کمک نانو فیلتراسیون

بررسی روش تصفیه آب به کمک نانو فیلتراسیون مزایای استفاده از نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کش ها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، […]

۳۱ خرداد، ۱۳۹۷

تصفیه آب

در ایـالات متحــده بیش از 280 تاسیســات تصفیـــه آب وجـــود دارد که از ازن در فرآیندهای خود استفاده می‌کنند. استفـــاده از ازن برای ضدعفــونی آب آشامیدنی باعث از بیـــن رفتـــن میکروارگانیسـم های بیماری زا مانند ویروس ها، باکتری ها و انگل‌ها می‌گردد و یا باعث غیــر فعـــال شدن آن‌ها می‌شود و همچنیــن آلودگی های معدنی […]