25 دسامبر، 2017

تصفیه فاضلاب پرورش طیور

قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقـه و يـا بوسيله پـرتـو فـرابنفش خورشيد، اكسيژن فعـال را بوجود مي‌آورد و از خصوصيات ضد‌عفونی کننده آن براي پالايش آب، هوا و محيط‌زيستجانداران استفاده مي‌نمايد.اكسيـژن فعـال يک ضـد‌عفوني کننده بسيـار انعطاف‌پذير‌است و بسته به موارد استعـمـال، کاربرد‌هاي بسياري در ضدعفونـي هـوا، آب، محيط‌(ديوارها، کف زمين، سطوح‌)، لبـاسهـاي کار، اجسام و لوازم مختلف و […]