31 ژانویه، 2018

ضدعفونی محیط‌های بیمارستانی و اتاق‌های عمل

1. تاییدیه پلی‌کلینیک و فوق تخصصی آذر   2. تاییدیه سازمان بهزیستی کشور، منطقه شرق تهران   3. تاییدیه سازمان بهزیستی کشور، منطقه شمال تهران   4. تاییدیه بیمارستان تخصصی و فوق ‌تخصصی میلاد   5. تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران   6. تاییدیه سازمان انتقال خون اصفهان   7. تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان   […]