31 ژانویه، 2018

ازن ژنراتورهای درمان کننده زخم های دیابتی

استفاده از ازن ژنراتورهای آردا تاثیری شگرف در سرعت بهبود زخمهای دیابتی دارد. ازن با مکانیسم‌های مختلفی به بهبود زخم‌ها کمک می‌کند. این مکانیسمها به طور خلاصه عبارتند از: 1- افزایش اکسیژن محیط زخم و تقویت سلولهای ترمیمی 2- ضدعفونی محیط زخم و جلوگیری از عفونت زخمی دستگاه های ضدعفونی زخم آردا می‌توانند برای ضدعفونی […]