29 ژانویه، 2019

ازن ژنراتورهای هواخنک

در ازن ژنراتورهای لابراتوری، استفاده از High Frequency همراه با دی الکتریک از آلیاژ خاص تلفات انرژی را به حدی کاهش می دهد که برای خنک کردن سیستم عبور جریان هوا کافی می باشد و به استفاده از آب (عامل خطرناک در سیستم های High Frequency ) نیاز خواهد بود.  در جدول زیربه بررسی مزایا و […]