3 فوریه، 2018

ازن ژنراتور خانگی

دستگاه ازن ژنراتور خانگی آردا

ظرفیت تولید ازن : 400 میلی گرم در ساعت

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی