29 ژانویه، 2019

ازن ژنراتورهای آب خنک

در خنک کردن سیستم های ازن ژنراتور صنعتی می توان از آب یا روغن استفاده کرد. در این ژنراتورها با استفاده از ایجاد پوشش متالیزه در داخل راکتورهای تولید ازن، راندمان افزایش و خرابی دستگاه ها کاهش یافته است.

در جدول زیربه بررسی مزایا و معایب سیستم های هواخنک ازن ژنراتورها  می پردازیم:

مزایای ازن ژنراتور معایب ازن ژنراتور
1- عدم وابستگی به دمای محیط به دلیل استفاده از آب،البته دمای آب می بایست دمای پایین داشته باشد (حداکثر 5 درجه) 1- فرکانس پایین دستگاه ها(M.F) و نیاز به ولتاژ بالاتر و در نتیجه مصرف انرژی بیشتر
2-امکان ساخت ماژولها تا 10 کیلوگرم بر ساعت 2- هدر رفت آب یا نیاز به سیستم اضافی جهت خنک کردن آب و در نتیجه افزایش مصرف انرژی
  3- سیستم های بزرگ و اشغال فضای بیشتر و وزن بالاتر
  4- حداکثر توان غلظت تولیدی 4 درصد
  5- وجود آب در کنار ولتاژ بالا(H.V) در نتیجه کاهش ایمنی دستگاه
  6- تکنولوژی قدیم تولید ازن
  7- استهلاک بیشتر به دلیل استفاده از آب و نیاز به خنک کاری سیستم آب

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی