26 ژانویه، 2019

ازن در گندزدایی فاضلاب چه تاثیری دارد؟

تزریق ازن در گندزدایی فاضلاب چه تاثیری دارد؟

ازن از طريق عبور گاز حاوي اكسيژن از ميان جريان متناوب با ولتاژ بالا ( 6 تا 20 كيلوولت ) بين دو الكترود كه توسط دی‌الکتریک  و فاصله تخليه از هم جدا می‌شوند، توليد می‌شود. ازن در محل تهيه می‌شود زيرا بسيار ناپايدار است و در چند لحظه پس از توليد به عنصر اكسيژن تجزيه می‌شود .

گندزدايي  به‌عنوان مهم‌ترین مرحله  از  مكانيسم غیرفعال سازی يا انهدام  ميكروب‌هاي  بیماری‌زا (پاتوژنها) محسوب می‌شود كه به‌منظور جلوگيري از انتشار بیماری‌های ناشي از آلودگي آب‌ها در محیط‌زیست و ساكنين حريم رودخانه‌ها بكار می‌رود . نكته مهم اين است كه فاضلاب بايستي قبل از  گندزدايي  تصفيه شود تا اينكه عمل گندزدايي به‌طور مؤثر انجام‌پذیر باشد.
زماني كه مولكول‌هاي اكسيژن به‌وسیله يك منبع انرژي به اتم‌هاي اكسيژن تجزيه مي‌شوند و متعاقب آن اين اتم‌هاي اكسيژن با مولكول اكسيژن برخورد می‌كنند گاز ناپایدار ازن (O3)  توليد می‌شود كه براي گندزدايي فاضلاب بكار می‌رود.

ميزان گندزدايي  به نوع ميكروارگانيسم ، زمان تماس و غلظت ازن بستگي دارد .

ozone

 يك سيستم گندزدایي ازن شامل اجزاء زير است :

– آماده‌سازی گاز ورودي سيستم (گاز تغذيه)

–  ژنراتور ازن

– تماس دهنده ازن

– سيستم از بين برنده ازن اضافي

هوا يا اكسيژن خالص به‌عنوان منبع گاز تغذيه ( گاز ورودي ) استفاده می‌شود و اين گاز در شدت‌جریان معيني از ژنراتور ازن عبور می‌كند ، انرژي موردنیاز براي توليد ازن به‌وسیله تخليه الكتريكي در يك گاز( اكسيژن )توليد می‌شود.

ژنراتور‌هاي ازن بر اساس موارد زير رده‌بندی می‌شود:

–   مكانيسم كنترل ( كنترل ولتاژ يا فركانس)

–   مكانيسم خنک‌سازی ( با آب ‌، هوا يا آب و روغن )

– نحوه قرارگيري صفحات دی‌الکتریک ( افقي يا عمودي )

– كارخانه سازنده

اگرچه ژنراتورهاي ساخته‌شده توسط كارخانه‌هاي مختلف خصوصيات منحصربه‌فرد خود را دارند اما همگي آن‌ها داراي برخي ساختارهاي مشترك هستند.

 چون  ازن سریعاً تحليل می‌رود( از بین می‌رود )  لذا بايد به‌طور يكنواخت در نزديكي دهانه محفظه تماس( در نزدیک‌ترین محل جريان) با فاضلاب تماس پيدا كند .       

گازهاي خروجي از  محفظه تماس جهت جلوگيري از رها شدن ازن باقی‌مانده در اتمسفر بايستي تصفيه شود بنابراين ضروريست براي بالا بردن بازده تصفيه، مطلوب‌ترین دوز موردنیاز ازن تعيين و بكار گرفته شود.

وقتي اكسيژن خالص به‌عنوان گاز تغذيه استفاده می‌شود گازهاي خروجي از محفظه  تماس دوباره می‌تواند  به چرخه ازن  واردشده يا براي استفاده مجدد در تانك هوادهي وارد شود.

پارامترهاي کليدي در كنترل فرآيند، دوز تركيب و زمان تماس مي‌باشد. هدف نهايي يك سيستم گندزداي ازن حل شدن حداكثر ميزان ازن در فاضلاب است ‏چراکه ميزان گندزدايي به مقدار ازن تماس يافته با فاضلاب بستگي دارد.

مقدار ازن حل‌شده در فاضلاب در زمان ثابت به فشار گاز ازن و شدت‌جریان گاز تغذيه بستگي دارد.

 ضروري است كه كليه  سیستم‌های گندزدائی ازن براي اطمينان از شرايط مجاز مربوط به سايت موردنظر ابتدا به‌صورت پايلوت بررسی‌شده و قبل از نصب كاليبره گردند.

 گند زدائي با ازن معمولاً در تصفیه‌خانه‌های متوسط تا بزرگ، بعد از تصفيه ثانويه مورداستفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر گندزدائي، استفاده معمول ديگر از ازن در تصفيه فاضلاب براي كنترل بو مي‌باشد .

باوجوداینکه گند زدائي با ازن در اروپا به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته اما در ایران هنوز  به‌صورت کامل شناخته نشده‌است. ازن در مقايسه با كلر يا اشعه uv  توانايي انجام حد بالايي از  گندزدايي  را دارد.

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ،