20 اکتبر، 2018

تصفیه آب به روش سختی‌گیری

بررسی روش تصفیه آب به کمک سختی‌گیری

برای سختی زدایی از آب و سبک کردن آن چهار روش کلی وجود دارد که عبارت است از

استفاده از مواد شیمیایی برای جدا کردن یون های کلسیم منیزیم موجود در آب

جانشین کردن یون های کلسیم و منیزیم آب با سدیم، با استفاده از رزین های طبیعی تبادلگر یون (زئولیت)

 استفاده توام از هر دو روش بالا

 استفاده از نیروی مغناطیس

سختی زدایی با استفاده از آهک:

آهک را به طور معمول به صورت آب آهک یا شیر آهک به کار می برند، این ماده نخست با گاز CO2 آزاد در آب واکنش می دهد و به کربنات هیدروژن کلسیم ( بی کربنات کلسیم)  تبدیل می شود که درآب انحلال پذیر است و خود سبب افزایش یافتن میزان سختی آب می شود.

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی