20 اکتبر، 2018

تصفیه فاضلاب به روش SBR

SBRمخفف واژه Sequencing Batch Reactor می‌باشد. فرایندهای بسته پر و خالی شونده مشابه SBR بر خلاف تصور، فرآیندی نوظهوری نیست. یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است که در آن شکل اولیه لجن فعال برپایه پر و خالی شدن توسعه یافته است. محققین مفهوم بهره‌برداری یک مخزن با سیکل‌های تکراری هوادهی، ته نشینی و تخلیة پساب تصفیه شده را بطور محکم پایه‌گذاری کردند. در سال ۱۹۵۶ همزمان با توسعه تکنولوژی گودال اکسیداسیون،  اصول تصفیه بسته با تغذیه منقطع و پیوسته را با هم ترکیب کرد.