6 ژانویه، 2019

روش جذب سطحی

روش جذب سطحی و کاربرد آن در تصفیه آب

جذب سطحی فرآیند جمع آوری موادی است که به صورت محلول در فصل مشترک مناسبی قرار دارند. فصل مشترک می تواند بین مایع و گاز، مایع و جامد یا مایع و مایع باشد.

در صنعت آب فرآیند جذب سطحی به انتقال جرم از یک فاز مایع به یک فاز جامد اطلاق می شود. در این فرآیند ماده جذب شونده (adsorbate) ماده ای است که در حد فاصل فاز جامد و مایع از فاز مایع حذف می شود  و ماده جاذب (adsorbent) می تواند یک فاز جامد، گاز یا مایع باشد که ماده جذب شونده را در خود تجمع می دهد.

الف: جذب فيزيكي :

در جذب سطحی فیزیکی، مولکول ها بوسیله نیروهای واندروالسی به سطح ماده جاذب می چسبند.

ب: جذب شيميايي :

در جذب شیمیایی، واکنش شیمیایی بر روی سطح انجام می شود و مولکول های گاز با پیوندهای شیمیایی نسبتاً قوی به سطح نگه داشته شده اند. در فرایند تشکیل پیوند با ماده جاذب، مولکولهایی که بطور شیمیایی جذب شده‌اند، دچار تغییر آرایش الکترونی درونی می‌شوند. پیوندهای درون بعضی از مولکول ها کشیده و ضعیف شده و حتی پیوند بعضی از آنها شکسته می‌شوند.

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی .