26 فوریه، 2019

مقایسه دماهای متفاوت درعملکرد ازن زنی در هوا و آب

  • دما:

دما یک پارامتر بسیار مهم در نیمه‌عمر ازن است. جدول 1 نیمه‌عمر ازن در آب‌وهوا را نشان می‌دهد. در آب نیمه‌عمر ازن بسیار کوتاه‌تر از هوا است، به‌عبارت‌دیگر ازن در آب با سرعت بیشتری نسبت به هوا تجزیه می‌شود. در دماهای بالا، انحلال ازن و همچنین پایداری آن کاهش می‌یابد. ازن محلول در آب در دمای بالاتر از 40 درجه سلسیوس کارایی ندارد زیرا نیمه‌عمر آن بسیار کوتاه می‌شود.

در جدول زیر نیمه‌عمر ازن در آب با pH ثابت  (pH 7) و هوا در دماهای متفاوت بررسی‌شده است:

ازن محلول در آب

هوا

نیمه‌عمر ازن

دما  (°C)

نیمه‌عمر ازن

دما  (°C)

 30دقیقه

15

3 ماه

50-

20دقیقه

20

18 روز

35-

15دقیقه

25

8 روز

25-

12دقیقه

30

3 روز

20

8دقیقه

35

1/5 ساعت

120

1/5ثانیه

250

 

مطالب مرتبط:

نحوه اندازه گیری ازن، نحوه اندازه گیری ازن به روش آزمایشگاهی،  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی