7 ژانویه، 2019

روش های تصفیه پساب صنعتی و فاضلاب

روش های تصفیه پساب صنعتی و فاضلاب 

در تصفیه پساب صنعتی دو بخش عمده وجود دارد که شامل تصفیه شیمیایی – فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی می‌باشد که با توجه به شناخت به وجود آمده از لحاظ کمی و کیفی در خصوص انتخاب روش‌های تصفیه فاضلاب صنعتی می‌توان اقدام نمود.

عمده‌ترین روش‌های تصفیه مقدماتی فاضلاب صنعتی شامل موارد ذیل می باشند:
1- حذف ذرات چربی و روغن غیر محلول و همچنین ذرات جامد قابل ته‌نشینی در حوض ته‌نشینی اولیه یا سپتیک تانک‌ها
2- حذف چربی و روغن محلول در واحد چربی گیر پیشرفته به‌وسیله هوای محلول به روش DAF
3- ته‌نشینی و حذف ذرات جامد معلق کلوئیدی به‌وسیله افزودن مواد شیمیایی به روش انعقاد شیمیایی
4- حذف عوامل رنگی، سمی و ذرات جامد معلق به‌وسیله انعقاد الکتریکی
5- استفاده از اکسیداسیون پیشرفته به‌منظور حذف عوامل تجزیه‌ناپذیر

کاربردهای تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و تقریباً در تمامی صنایع کاربرد دارد، به‌صورت خلاصه این کاربردها شامل موارد ذیل می‌باشند:
1-  تصفیه و بازگرداندن آب و فاضلاب کارواش و قالی‌شویی‌ها که حاوی کف و دترجنت می‌باشد.
2- تصفیه فاضلاب کارخانه‌های لبنی که در اثر فرایند CIP و شستشوی مخازن ولوله‌های تولید لبنیات مانند شیر، ماست، کره و پنیر به وجود می‌آید و حاوی مواد چرب می‌باشد.
3- تصفیه فاضلاب کارخانه‌های نشاسته، گلوکز و گلوتن که حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات بوده و در اثر فرایندهای مختلف تخمیر و تغلیظ به وجود می‌آید.
4- تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی و نساجی دارای مواد آلی، رنگ و ذرات جامد معلق و ترکیبات سخت تجزیه‌پذیر.
5- تصفیه فاضلاب کارخانه‌های کارتن و کاغذسازی و بازگرداندن آب مصرفی به ابتدای خط تولید با حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب.
6- تصفیه پساب صنایع غذایی مانند سوسیس و کالباس که حاوی پروتئین و چربی بالایی می‌باشد.
7- تصفیه پساب کارخانه‌های مواد شوینده که حاوی ترکیبات سخت تجزیه‌پذیر و مواد سمی می‌باشند.
8- تصفیه فاضلاب واحدهای دباغی و چرم‌سازی و از بین بردن سولفید، ذرات جامد، ترکیبات کرم.

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی