16 فوریه، 2019

دستگاه های تجاری آنالایزر ازن

1-آنالایزر غلظت ازن

این آنالایزر غلظت ازن (O3) را به روش cross flow modulated ultraviolet absorption method  در هوای محیطی اندازه‌گیری می‌کند.

این روش اندازه‌گیری پیوسته با ثبات بالا و حداکثر حساسیت را مقدور می‌سازد. دی ازونایزر گرمایی این دستگاه از طریق تجزیه‌ی گاز O3 موجود در نمونه‌ی گازی، باعث تولید گاز مرجع می‌گردد.

این شرایط دارای مزیت‌هایی همچون :

  • کاهش تأثیرپذیری از مواد مزاحم
  • کاهش حساسیت دستگاه به تغییرات زیاد رطوبت موجود در هوا می‌باشد.

همه‌ی اتصالات گازی به‌صورت تفلون یا شیشه می‌باشند.

شرکت فنون آردا سبز به منظور کالیبره سازی و تعیین دوز ازن خروجی از دستگاه های ازن ژنراتور از دستگاه زیر استفاده می کند که خروجی دستگاه از طریق شلنگ به آنالایزر ازن وصل می گردد.

آنالایزر اندازه گیری ازن

2- مشاهده ازن محلول یا ازن موجود در هوا

استفاده از دستگاه ازن متر بعلت دیجیتال بودن و همچنین دارابودن دقت بالا، قابلیت قلمی بودن و حمل آسان دارای استفاده های زیادی می باشد:
ازن متر قلمی دارای مشخصات زیر می باشد:
بسیار سبک و قابل حمل(ازن مترقلمی دیجیتال)
دارای دو نقطه کالیبراسیون(ازن متر دیجیتال با دقت بالا)
ازن متر دارای صفحه نمایش LCDبزرگ
دارای نور پس زمینه جهت Backlight قرائت بهتر و دقیق تر در محیط های تاریک(ازن متر جیبی دیجیتال)
ازن متر دارای قابلیت ذخیره اطلاعات بصورت اتوماتیک پس از 5دقیقه (ازن متردیجیتال مخصوص اندازه گیری ازن آب)
دارای قابلیت ضدآبی می باشد.

-اندازه گیری ازن در آب

در شکل زیر سنسور اندازه گیری ازن در هوا که شرکت فنون آردا سبز در کارخانه زرماکارون از آن استفاده کرده است، مشاهده می شود:

– دستگاه اندازه گیری ازن در پروژه بوبری کارخانه زرماکارون

صفحات مرتبط:

نحوه اندازه گیری ازن، نحوه اندازه گیری ازن به روش آزمایشگاهی، کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی