16 فوریه، 2019

نحوه اندازه گیری ازن

ازن گازی با چگالی 1/5 برابر اکسیژن که یکی از اشکال آلوتروپ اکسیژن است، گازی سمی و دارای نقطه‌جوش 112-  درجه سانتی‌گراد و بسیار ناپایدار است. این گاز در فاز گازی پایدارتر از حالت مایع است در حالت گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و در حالت مایع به‌صورت آبی تیره دیده می‌شود.

برای سنجش ازن، روش های مختلفی از قبیل : روش یدومتری، روش ایندیگو، روش الکترود غشایی ازن و روش جذب UV موجود می باشد که با توجه به شرایط مختلف و حالت های ازن(محلول یا گازی) متفاوت است.

محاسبه گاز ازن از سه طریق آزمایشگاهی، محاسباتی و دستگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد. در زیر به توضیح این روش‌ها می‌پردازیم:

گاز ازن معمولاً به‌صورت مقدار باقی‌مانده آن در سیستم اندازه‌گیری می‌شود.

به علت اینکه ازن جزو عوامل اکسیدکننده بسیار قوی می‌باشد باید متد انتخابی را با دقت فراوان انتخاب نمود زیرا معرف‌های به‌کاررفته به‌راحتی توسط ازن اکسید می‌شود و معرف‌های دیگری که توسط محصولات حاصل از تجزیه ازن نیز تولیدشده به‌سادگی اکسید می‌شود. بنابراین بسته به روش‌های آنالیز که ممکن است رنگ سنجی یا الکتروشیمیایی باشد برای تعیین مقدار ازن هر اکسیدان دیگر نیز در روش‌های آنالیز دخالت می‌کنند و سبب خواندن مقداری بیشتر از واقعیت می‌شوند چون همیشه کل غلظت اکسیدان ها اندازه‌گیری می‌شود و این مقدار بسیار زیادتر از مقدار واقعی گاز ازن است به همین علت با انجام نکاتی این خطا را به حداقل برسانیم. این نکات به‌صورت زیر است.

1-  نمونه‌برداری را بایستی با دقت و بدون اختلاط و در لوله‌های دربسته انجام دهیم.

2- برای از بین نرفتن ازن مستقیماً گاز را وارد محلول می‌کنیم.

3- زمان بین نمونه‌برداری و اندازه‌گیری بایستی کوتاه باشد.

4- چون کار دستی امکان خطا دارد سعی می‌کنیم که روش به صورت دستگاهی و اتوماتیکی صورت گیرد.