3 فوریه، 2018

تصفیه آب

امروزه به دلیـل مشخص شدن مضرات مواد رایج گنـد‌ز‌دا به ویـژه کلـر، در تمام دنيا استفاده از ازن در تصفيه آب آشـاميدني گسترش يافته است. از جمله مشـکلات به وجـود آمده تـوسـط کلـر، تشکیل ترکیبـات سـرطـانــزا ماننـد تـری‌هـالومتـان‌هـا(THMs) پس از استفـاده از آن می‌باشد. بنـابـرایـن در بسیاری از کشـورهـای توسعه یافته، مرحلـه کلـر‌زنـی در ابتدای تصفیـه خـانـه‌ها حـذف شده است. همچنین ازن در مراحل مختلف تصفيـه، توانـایی حذف فلزات سنگين، سمـوم كشاورزي، رنگ و بـوی آب را نیز دارد.

از آنجا که ازن، هيچگونه مواد سمي يا مضر در آب برجا نمي‌گذارد، پس از استفاده از آن نياز به پالايش مجدد آب نيست. تجربه نشان داده است كه اكسيژن فعـال سريعـا اجزاء محلول در محيط را اكسيد نموده و نتيجه اين اكسيداسيون، تنها اكسيد اجزاء و اكسيژن مي‌باشد؛ زیرا مولكول اكسيـژن فعــال پايدار نيست و پـس از مدت كوتـاهـي شكستـه و تبديـل به مولكول پايدار اكسيـژن مـي‌گردد.اغلب بيمـاري‌ها و مـرگ و ميــرهـاي گزارش شـده در كشور‌هاي پيشـرفته دنیــا در افراد مسـن و گروه‌هايي از مـردم كه سـيسـتـم ايمنـي آنــها ضعيـف عمل مي‌كند، مربـوط به انگلهـا و ويـروس‌هاي مقـاوم به كلـر است.

در دهـه 1990در كشــوري نظيــر امریــکا ظـهــور مجدد اپيدمـي‌هـاي ميكروبـي آب به‌ويـژه انـواع تك ياخته‌ها كه عمدتـاً به مقادير رایج استفاده از كـلــر، مقاوم هستند گزارش شده اسـت. در سال 1993شيـوع بيـمـاري كريپتـوسپـوريدیوسیس در شهرهاي واشنگتـن و مـيلواكي منجـر‌به مرگ100 نفر و بیمـاری 400 نفر که از آب تصفـيه شده نوشیده بودند، شد.

 

عدم توانايـي كلـر در حذف كامل آلودگي‌هاي ميكروبـي و همچنين تغيير در كيفيت آب و توليد تركيباتی مانند تري هالومتـانهـا (THMs) و اثرات مخـرب زيست محيطـي ناشي از استفاده از كلــر(غلظـت بيشتر از 1/5 ميلـي گرم درليتــر كلــر در منابع آبـي باعث مـرگ وميـر آبـزيـان مخصوصــا ماهـي هـا مي گردد)، سبـب گرديد تا استفـاده از مـواد دوستدار محيط زيست (پرتودهي فرابنفش و گاز ازن ) بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ازن يك ضد عفوني كننده بسيار قوي است و به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي‌هاي ميكروبي را كاهش مي‌دهد. ازن گازي تقريباً بي رنگ با قدرت اكسيد كنندگي بالا است.ازن یا اكسيــژن فعـال از لحـاظ قدرت و سرعت ضـد عفوني، سه هزار برابر قوي تر از كلـر است.

 

شرکت فنون آردا ســبز با تجربه 15 ساله در طراحی و اجرای سیستـم‌های ضدعفــونی آب، می‌تواند بهترین و اقتصادی‌تـرین راهکار برای استفاده از توانمندترین سیستم‌های ضدعفونی موجود را پیشنهاد و اجرا نماید.

امروزه کاربرد پرتـو فـرابنفش در ضد‌عفـونـي آب آشـاميدني در پايان مراحل تصفيه متعارف و پيش از مصرف نهایی می‌باشد. در كشـورهاي پيشرفته صنعتي سالهاست كه اين روش به عنوان يك روش ضدعفوني كننده فيزيــكي به طـور مستقل يا به عنــوان مكمــل روش‌هـاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است. بـه ويــژه در ضد‌عفونـي آب، يک روش بسيـــار مقـــرون بـه‌صرفه مـي‌باشد، زيـــرا نيـاز به تجهيـزات متعدد، فضـاي زياد و نيـــروي متخصص ندارد و يك اپراتور نیمه ماهر به‌ سادگی مي‌تواند از دستـگاه استفاده كند. سيستـم فرابنـفـش نيـاز به مـواد مختلف شيميايـي براي فرآيند ضدعفونـي ندارد و در نتیجه آلـودگي ثانـويه‌اي در محيـط زيست ايجـاد نمي‌كند و هيچگونـه تغييري در كيــفـيت فيزيكي و شيميايي آب گندزدايي شده بااين روش به وجود نمي‌آيد.

لازم به ذکر است، شرکت فنـون آردا سـبــز اولیـــــن وارد کننده لامپ‌های UV در ایران و به کارگیرنده آن‌ها در صنعت تصفیه آب و فاضلاب بوده است. هم‌چنین ازن ژنــراتــور‌های آردا با استفاده از تکنولوژی روز اروپا، قادر به تولید ازن با بیشتـرین غلظت و بهترین کیفیـت جهت استفاده در کارخانه‌های تولید آب معدنی و آب آشامیدنی می‌باشد و هم‌چنیــن ایـن شرکت در زمینه‌ فیلترهای جاذب موفـق به؛

    1. ثبت اختـراع “ساخت جاذب از پـوست گـردو برای حذف نیتـرات از آب” ؛ با شماره ثبت اختراع 85924 و گرفتن تاییدیه آن از سازمان پژوهـشهـای علمـی و صنعتی ایــران
    2. ثبت اختـراع “افزایـش قدرت جذب نانـو ساختــار گـرافــن اکساید تـوسـط فعـالسازی بــا HCl به‌منظـور حـذف نیتــرات از محیـط‌‌هـای آبـی”؛ با شماره ثبت اختـراع 90612 و گرفتـن تاییدیـه آن از سازمان پژوهشهـای علمی و صنعتـی ایــران، گردیده است.

برخی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت در این زمینه عبارتند از

  • ضدعفونی خط تولید آب معدنی دماوند
  • ضدعفونی خط تولید آب معدنی زاگرس (ایل آب)
  • ضدعفونی خط تولید نوشیدنی‌های ساسان

و چندین پروژه در زمینه ازن‌زنی در پیش تصفیه آب در کارخانه‌های تولید آب آشامیدنی

 

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی