23 ژانویه، 2018

تصفیه پساب‌های صنعتی

امروزه در اكثر شهرهاي كشور، شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در حال احداث مي‌باشد. هدف اصلي از اين اقدام، جلوگيري از آلودگي منابع آب و ارتقاء سطح سلامت مردم مي‌باشد. هزينه‌هاي سرسام‌آور سيستم‌هاي فاضلاب شهري بخصوص در شهرهاي بزرگ ايجاب مي‌كند كه اين سرمايه‌گذاري بر اساس مطالعات و طراحي‌هاي اصولي انجام شود و حفظ اين سرمايه‌ها و عملكرد مطلوب آنها همواره مورد توجه عموم مردم و بويژه مسئولين شركت‌هاي آب و فاضلاب باشد.

در طراحي سيستم‌هاي فاضلاب شهري بخصوص وقتي از شبكه جمع‌آوري فاضلاب مجزا استفاده مي‌شود، مؤلفه‌هاي اصلي جريان فاضلاب را فاضلاب خانگي ، فاضلاب صنعتي ، نشتاب و آب نفوذي  به داخل لوله تشكيل ميدهد. بنابراين بخشي از ظرفيت سيستم به فاضلابهاي صنعتي اختصاص دارد و با توجه به مشكلات بالقوه‌اي كه تخليه‌ي فاضلاب‌های صنعتی امکان‌پذیر نبوده و تصفيه پذيري آنها را بصورت مشترك با مشكل روبرو مي سازد.

اي صنعتي به شبكه‌ي فاضلاب شهري ايجاد مي‌كند سعي شده است در موارد خاص محدوديت‌هاي ويژه‌اي منظور شود تا ضريب اطميناني براي حفاظت شبكه‌ي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌ي فاضلاب شهري باشد و الزامات قانونی جهت جلوگیری از تخلیه پسابهای صنعتی به شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود.

فاضلاب‌هاي صنعتي توليدي توسط واحدهاي مختلف داراي دامنه تغييرات كيفي وسيعي هستند. براي مثال، مشخصه فاضلاب صنايع غذايي مواد آلي و عناصر مغذي بالا، صنايع فلزي تركيبات فلزي، به‌ويژه فلزات سنگين زياد و مشخصه فاضلاب صنايع دارويي، دارا بودن تركيبات شيميايي و آلي قابل‌توجه مي‌باشد. با توجه به تنوع و دامنه وسيع تغييرات كيفي پساب‌هاي صنعتي، از مهم‌ترین شاخص‌هاي كيفي محدوديت زا در مصارف مجدد، می‌توان به حضور تركيبات شيميايي و سمي، فلزات سنگين، مواد آلي، pH نامناسب و دما و رنگ اشاره نمود. در استفاده از اين منابع توجه به غلظت فلزات سنگين و هم چنين تركيبات شيميايي از اهميت بیش‌تری برخوردار مي‌باشد. به‌طور كلي استفاده از اين منابع نياز به ملاحظات كيفي و زیست‌محیطی شديدتري در مقايسه با زه آب‌هاي كشاورزي و هم چنين پساب‌هاي خانگي دارد

همچنین به دلیل تنوع در فاضلاب‌هاي حاصله از واحدهاي صنعتي مختلف، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب واحدهای مختلف صنعتی امکان‌پذیر نبوده و تصفيه پذيري آنها را بصورت مشترك با مشكل روبرو مي سازد.

از این‌رو نحوه طراحی، ساخت، فرآیند و تجهیزات مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب صنعتی مختلف، متفاوت می‌باشد.

شرکت فنون آردا سبز با توجه به سابقه طولانی در بررسی و مطالعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی  و استفاده از تکنولوژی‌های نوین و روز دنیا در زمینه تصفیه فاضلاب، می‌تواند با هزینه کمتر، بهترین سیستم را برای  تصفیه فاضلاب‌های صنعتی متنوع طراحی و اجرا نماید.

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی