30 می، 2018

بسته‌بندی مواد غذایی

کشت میکروبی وسایل و دستگاه های مورد استفاده در روند تولید و بسته بندی مواد غذایی مثل فرآورده‌های گوشت، شیر، سبزی و میوه و همچنین سطوح، سالن‌ها، یخچال‌ها و کانتینرهای نگهداری و حمل محصولات در کارخانه های صنایع غذایی، گوشتی، سوسیس و کالباس، لبنی و … نتایج بسیار مطلوبی را پس از ضدعفونی با آب ازن دار نشان می دهد. استفاده از گاز ازن تولیدی توسط ازن ژنراتور صنایع غذایی ، در مراحل مختلف تولید و بسته بندی تا حد زیادی سبب کاهش آلودگی میکروبی و افزایش کیفیت و زمان ماندگاری مواد غذایی می گردد.

ميوه‌ها وسبزيجات

نگهــداري و افــزايش زمـان مـاندگاری محصـولات غـذایی همــواره یکی از دغدغـه‌های تــوليـد كننــدگــان درسطــح جهــان مي‌بـاشـد. طبــق راهنــمـای منتـشـرشده تـوســـط سـازمان محيــط ‌زيسـت، استفـاده از ازن به منـظـور ضد‌عفـوني ميـــوه‌هـا، سبـزيجات و گـوشت، نیـاز‌به استفاده از هـر‌گونـه ضد‌عفونـي کننده ثانويه‌اي را منتفی می‌نماید.

كاربرد ازن در عمل‌آوري و نگهداري مواد غذايي سبب ايمني آن‌ها در کلیه مراحل، ازبه عمل‌آوري تا مصـرف مي‌گردد. ميـکروارگانيسم‌هاي خاک، سبزيجات را در سطــح وسیـعـی آلــوده مـي‌کننـد.ميـوه‌هـا توسط باکتري‌ها، هـاگ‌هـا، قـارچ‌هـا، اسپورهـاي منتـــشـر‌شــونـده از طــريـــق هـــوا، بـاکتـــري‌هـــاي منـتــشـــــر‌شــونـده تـــوســط هستـه قطــره، ذرات گــرد‌ و‌ غبــار و دست افـرادي که در چيدن، بستـه بندي و توزيع دخالت دارند، آلوده مي‌شوند.

ماهی

یکی از مشکلات عرضه ماهـی به مصرف کنندگان، فسـاد پذیری سریع این پروتئیــن ارزشمند است. زمـان، دمـا و باکتري‌هـا دشمنان ماهـی تازه هستند. خراب شدن گوشت ماهی همراه با پيدايش فسفرسانس مربوط به تکثيـر و ازديـاد باکتري‌هـای دريايی‌(مانند آکرومو باکتر و انـواع مشـابه آن) در سطح ماهی می‌باشد. باکتری‌هـای سطح ماهی شامـل انواع باکتری‌هـای دريايی مانند هالوفيل و پسيکروفيل می‌باشد. طبق تحقیقات انجام شده استفاده از غلظت مناسب ازن در پروسه نگهداری، بسته بندی وحمل آبزیان، توليد محصول ايمن در مقابل E-Coli و میـکروارگانیسم‌های بيماری‌زای مشابـه را امکان‌‌پذیر می‌سازد.

شستشـوی جانــداران دريـايـی (ماهی، ميگو، خرچنگ و .) با ازن کلیه باکتري‌هـا، لجـن‌هـا و مـوجـودات ذره‌بينی که به فـلس و پـوسته چسبنـاک آنـها می‌چسبد را نابود می‌کند. قدرت و توانایی ازن در ضد عفونی مواد غذایی 10 برابر کلر می‌باشد.

همچنين منجمد كردن جانداران دريايي در يخ حاوی ازن، سبب تازه‌تر ماندن، عدم تغيير رنـگ گوشت ماهـي و افزايش زمان ماندگاری آن مي‌شود.

گوشت قرمز، مرغ

سطـوح آلوده شونده در فرآورده‌های گوشتـی بسیار وسیع است. سطح خارجي گوشت به دليل باکتريهاي موجود در هـوا و گرد و غبار، به محض تمـاس کاربران در پروسه بريدن، بسته بندي و توزيع، آلوده مي‌شود.

پس از بـرش و چــرخ کردن، آلودگي هـاي سطحـي گوشت و انواع باکتري‌های اورگـانوتـروفيـک همچنیــن Listeria ، Hepatitis ،Cholera  به‌داخل آن نفوذ مي‌کنند.

به‌علاوه عمل چرخ‌كردن موجب گـرم شدن گوشت و ايجاد محیط مناسب برای تکثيـر باكتري‌هـا می‌شود. تعـداد باکتري‌ها در گوشت چـرخ شده به‌قـدری زياد است که حد مـاکزيمـم قـابـل قبـول، ده ميليون باکتري در هرگرم گوشت می‌باشد. لازم به ذکر است که معمولاً شمارش باکتريها در شرايط هوازي صورت مي‌گيرد و هرگونه باکتري بي‌هوازي مطلق که در نمونه وجود داشته باشد، در معيار فوق به حساب نمی آید.

کاربردهای ازن ژنراتور صنایع غذایی:

 • ضدعفونی کردن دستکش و چکمه با آب محتوی ازن
 • اسپری دستی ازن برای ضدعفونی کردن دستکش، پیشبند، چکمه و تیغه های چاقو در حین کار
 • ضدعفونی آب لازم جهت شستشو با ازن
 • سیستم ازن در هوا برای ضدعفونی دیواره های سیستم خنک کننده(کولر)
 • سیستم ازن در هوا برای ضدعفونی هوای کارخانه
 • تصفیه آب برج خنک کننده
 • ضد عفونی ضایعات با ازن
 • ضدعفونی لاشه های گوشت با ازن
 • ضدعفونی گنداب ناشی از نگهداری لاشه ها قبل از تخلیه به فاضلاب

مزایای ازن ژنراتور صنایع غذایی:

 • افزايش طول عمر و زمان ماندگاري مواد غذايي (سبزيجات، ميوه‌ها، گوشت، ماهی، غلات، خشكبار و…)
 • مقرون به‌صرفه بودن سيستم (با توجه به استفاده از اكسيژن هوا جهت تولید اکسید کننده)
 • امکان طراحي سيستم متناسب با كاربري در صنايع مواد غذايي
 • عدم تولید مواد شيميايي مضر و آلودگي ثانويه
 • افزايش اطمينان در توليد محصولات سالم و بي‌خطر
 • از بين بردن كپك‌هاي قارچي و تخم انگل‌ها
 • مطابقت با فرآيندهاي طبیعی اكوسيستم
 • عدم تغيير طعم، مزه، رنگ و بو
 • كاهش ميزان ضايعات مواد غذايي
 • بهره برداري ساده

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی