30 می، 2018

صنعت کاغذ و چاپ

ازن از لحاظ زیست محیطی، بهتـرین گزینه برای سفیــد کردن خمیــر چوب سخت و نـرم بوده که جایگزین کلر و سایر روش‌های ترکیبی کلر با سایر مواد شیمیایی سفیــد کننده ماننــد دی اکسیــد کلــر، پراکسیــد هیــدروژن و اسید استیک می‌باشد. ازن در خمیـر با غلظت بالا حاوی 30 تا 40 درصد جامدات خشک و یا در خمیر با غلظت متوسط با 10 تا 12 درصــد جامدات خشک استفاده می‌شــود. در هر مورد، فرآیند مخلـوط کردن گاز با پالپ فاکتور اصلی است. سفید کننده‌های پالپ (به‌جز ازن) بـزرگتـرین منبــع آلودگــی در فاضلاب کارخانجات پالپ می‌باشند که منجربه تولیـد مواد جامد معلق، COD، BOD ، AOX  و سایر ترکیبات سمی خاص می‌شوند.

شرکت فنون آردا سبز به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت، به کمک ازن می‌تواند نه تنها برای فرآیند سفیــد کردن بلکه به عنوان یک مرحله تصفیـه و ضدعفونــی پس از تصفیــه متعــارف بیـــولوژیکی یا مکمــل با یک روش تصفیه بیولوژیکی، برای حل مشکلات باقی مانده در تصفیه فاضلاب های معمولی پالپ و کاغذ عمل کند.

مزایای استفاده از ازن ژنراتور در زمینه کاغذ و خمیز کاغذ:

  • سرعت عملکرد بالا
  • عاری از مواد خطرناک(سازگار با محیط زیست)
  • ایمنی بالا
  • عملکرد خودکار
  • بهبود کیفیت هوا و محیط کار
  • حذف نارضایتی‌های ناشی از بوی بد

 

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی .