20 ژانویه، 2019

جدیدترین روش تصفیه پساب به کمک ZLD و کاربرد آن در صنعت

جدیدترین روش تصفیه پساب به کمک روش ZLD یک سیستم تقطیری است که در آن تمامی مواد جامد از آب جداشده و خروجی آن، آب مقطر و جامدات خشک می‌باشد که  و در حال حاضر در فرانسه و کشورهای پیشرفته به‌عنوان یک روش کارآمد با هدر رفت پایین استفاده می‌شود. این روش در کشورهای آمریکا، […]

10 مارس، 2018

طراحی تصفیه‌خانه پساب‌های صنعتی

امروزه در اكثر شهرهاي كشور، شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در حال احداث مي‌باشد. هدف اصلي از اين اقدام، جلوگيري از آلودگي منابع آب و ارتقاء سطح سلامت مردم مي‌باشد. هزينه‌هاي سرسام‌آور سيستم‌هاي فاضلاب شهري بخصوص در شهرهاي بزرگ ايجاب مي‌كند كه اين سرمايه‌گذاري بر اساس مطالعات و طراحي‌هاي اصولي انجام شود و حفظ اين […]