23 ژانویه، 2018

تصفیه پساب‌های صنعتی

امروزه در اكثر شهرهاي كشور، شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در حال احداث مي‌باشد. هدف اصلي از اين اقدام، جلوگيري از آلودگي منابع آب و ارتقاء سطح سلامت مردم مي‌باشد. هزينه‌هاي سرسام‌آور سيستم‌هاي فاضلاب شهري بخصوص در شهرهاي بزرگ ايجاب مي‌كند كه اين سرمايه‌گذاري بر اساس مطالعات و طراحي‌هاي اصولي انجام شود و حفظ اين […]