ما در شبکه های اجتماعی :

پروژهای مشترک دانشگاهی

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور
20 اسفند 1402

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور   مقدمه: استفاده از کاتالیزورها به عنوان عوامل افزایش دهنده سرعت ...

حذف رنگ راکتیو سیاه ۵
20 اسفند 1402

حذف رنگ راکتیو سیاه 5: راهکارها و فناوری‌ها   مقدمه: رنگ راکتیو سیاه 5 یکی از رنگهای شیمیایی است که ...

حذف زایلن از هوای آلوده
20 اسفند 1402

حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست و سلامت عمومی جامعه‌هاست. یکی از ...

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن
20 اسفند 1402

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن   مقدمه: در راستای بهبود کیفیت آب‌های فاضلاب و حفاظت از محیط زیست، ...

حذف رنگزای رادیو اکتیو قرمز ۱۲ از فاضلاب
20 اسفند 1402

حذف رنگزای رادیواکتیو قرمز ۱۲ از فاضلاب راهکارها و اهمیت مقدمه: در دهه‌های اخیر، با گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و استفاده ...

تجزیه و معدنی سازی کاته شول (CATECHOL)
20 اسفند 1402

تجزیه و معدنی سازی کاته‌شول (Catechol)   مقدمه: کاته‌شول یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C6H6O2 است که به عنوان ...