ما در شبکه های اجتماعی :

کاربرد ازن در محیط های بیمارستانی و پزشکی
۷ آذر ۱۴۰۲

اکسیژن فعال سریعاً مواد شیمیایی سریعاً مواد شیمیایی موجود در محیط را اکسید می نماید و نتیجه این اکسیداسیون تنها ...

کاربرد ازن در تصفیه شیرابه
۷ آذر ۱۴۰۲

گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث انباشته شدن حجم عظیمی از زباله های ...

کاربردهای اکسیژن فعال(ازن) در پرورش طیور
۷ آذر ۱۴۰۲

قرنهاست که طبیعت هنگام صاعقه و یا بوسیله پرتو فرابنفش خورشید ، اکسیژن فعال را بوجود می آورد و از ...

کاربرد ازن در ضد عفونی کردن مرغداری ها
۷ آذر ۱۴۰۲

در سال های اخیر، با توجه به پیشرفت در حوزه کشاورزی و دامپروری و نیاز جوامع، میزان پرورش حیوانات مختلف ...

کاربرد ازن در دامداری ها
۷ آذر ۱۴۰۲

آب آشامیدنی: آب ازن دار باعث افزایش سطح تولید در مزارع پرورش مرغ، و دامداری ها می شود. در نتیجه ...

راهکارهای کاهش COD شرکت نساجی
۷ آذر ۱۴۰۲

فرآیند فنتون: فرآیند­های اکسیداسیون پیشرفته، همواره منجر به تولید رادیکال­های بسیار فعال هیدروکسیل می­گردند که این رادیکال­های بسیار فعال هیدروکسیل ...