ما در شبکه های اجتماعی :

دانشنامه

تصفیه فاضلاب به روش سپتیک تانک
6 آذر 1402

تصفیه فاضلاب به روش سپتیک تانک   مقدمه تصفیه فاضلاب یکی از مسائل اساسی برای اطمینان از پایداری محیط ...

تصفیه شیرابه
6 آذر 1402

گسترش شهرنشينی و صنعتی شدن، به ويژه در کشورهای در حال توسعه، باعث انباشته شدن حجم عظيمی از زباله ...

حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب
6 آذر 1402

اوزون با فرمول شیمیایی o3 تحت شرایط هوای آزاد، گازی آبی رنگ با بوی زننده است. برای تولید ازن، از یک ...

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
6 آذر 1402

در فرآيند لجن فعال تصفيه بيولوژيکي فاضلاب توسط جرم فعال ميکروارگانيسمها انجام مي گيرد. مواد آلي ورودي حوض هوادهي تصفیه ...

تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت
6 آذر 1402

برکه های تثبیت فاضلاب (WSP) گودال های خاکی هستند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب ها برای مدت طولانی در ...