ما در شبکه های اجتماعی :

پروژه های مشترک دانشگاهی

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور ۱ دقیقه مطالعه
بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور
بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور   مقدمه: استفاده از کاتالیزورها به عنوان عوامل افزایش دهنده سرعت...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
% حذف رنگ راکتیو سیاه 5 - پروژهای مشترک دانشگاهی - فنون آردا سبز ۱ دقیقه مطالعه
حذف رنگ راکتیو سیاه ۵
حذف رنگ راکتیو سیاه ۵: راهکارها و فناوری‌ها   مقدمه: رنگ راکتیو سیاه ۵ یکی از رنگهای شیمیایی است که...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
حذف زایلن از هوای آلوده ۱ دقیقه مطالعه
حذف زایلن از هوای آلوده
حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست و سلامت عمومی جامعه‌هاست. یکی از...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن ۱ دقیقه مطالعه
پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن
پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن   مقدمه: در راستای بهبود کیفیت آب‌های فاضلاب و حفاظت از محیط زیست،...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
حذف رنگزای رادیو اکتیو قرمز 12 از فاضلاب ۱ دقیقه مطالعه
حذف رنگزای رادیو اکتیو قرمز ۱۲ از فاضلاب
حذف رنگزای رادیواکتیو قرمز ۱۲ از فاضلاب راهکارها و اهمیت مقدمه: در دهه‌های اخیر، با گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و استفاده...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
تجزیه و معدنی سازی کاته شول (CATECHOL) ۱ دقیقه مطالعه
تجزیه و معدنی سازی کاته شول (CATECHOL)
تجزیه و معدنی سازی کاته‌شول (Catechol)   مقدمه: کاته‌شول یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C6H6O2 است که به عنوان...
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
تجزیه نیتروفنول-2 از فاضلاب پتروشیمی ۱ دقیقه مطالعه
تجزیه نیتروفنول-۲ از فاضلاب پتروشیمی
تجزیه نیتروفنول-۲ از فاضلاب پتروشیمی   مقدمه: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع کلان و حیاتی است که در فرآیند تولید...
اسفند ۱۹, ۱۴۰۲
% حذف کاتالیستی اتیل بنزن از هوای آلوده - پروژهای مشترک دانشگاهی - فنون آردا سبز ۱ دقیقه مطالعه
حذف کاتالیستی اتیل بنزن از هوای آلوده
حذف کاتالیستی اتیل بنزن از هوای آلوده   مقدمه: آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی محیط زیست و بهداشت عمومی...
اسفند ۱۷, ۱۴۰۲
حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی ۱ دقیقه مطالعه
حذف رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از محلول های آبی
حذف رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از محلول های آبی   مقدمه با افزایش نیاز به استفاده از رنگ‌های طبیعی و...
آذر ۶, ۱۴۰۲
حذف تولوئن از هوا ۱ دقیقه مطالعه
حذف تولوئن از هوا
حذف تولوئن از هوا: یک چالش محیط زیست   تولوئن یکی از ترکیبات شیمیایی است که در محیط‌های صنعتی و...
آذر ۶, ۱۴۰۲