ما در شبکه های اجتماعی :

الزامات بهره برداری و نگهداری از دستگاه های ازن زنی

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب
26 اسفند 1402

کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب   مقدمه با توجه به اهمیت حفظ ...

ازن ژنراتور چیست ؟
20 اسفند 1402

ازن ژنراتور چیست ؟   ازن ژنراتور یک دستگاه است که ازن را تولید ...

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور
20 اسفند 1402

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور   مقدمه: استفاده از کاتالیزورها ...

حذف رنگ راکتیو سیاه ۵
20 اسفند 1402

حذف رنگ راکتیو سیاه 5: راهکارها و فناوری‌ها   مقدمه: رنگ راکتیو سیاه 5 ...

حذف زایلن از هوای آلوده
20 اسفند 1402

حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست ...

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن
20 اسفند 1402

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن   مقدمه: در راستای بهبود کیفیت آب‌های ...

برچسب ها


الزامات بهره برداری و نگهداری از دستگاه های ازن زنی

الزامات بهره برداری و نگهداری از دستگاه های ازن زنی

ابزار دقیق برای سیستم‌های ازن به منظور حفاظت کارکنان و تجهیزات باید در نظر گرفته شود. حسگرهای گـاز ازن در هوا در مکان‌هایی مانند اتاق ژنراتورها که ممکن است گاز ازن انتشار یابد و کارکنان به طور دائم حضور دارند، بایـد در نظر گرفته شود. همچنین حسگر ازن بر روی خروجی از مخزن تماس، به منظور اطمینان از درستی کار واحد لازم است. این واحدها باید با کنترل‌های ژنراتور ازن به منظور قطع اضطراری سیستم تولید ازن متصل باشند تا ازن اضافی شناسایی و تشخیص داده شود. حسگر نقطه شبنم روی شبکه گاز ورودی قبـل از ورود بـه ژنراتـور ازن بـرای حفاظـت ژنراتـور از رطوبت موجود در گاز ورودی (وقتی گاز ورودی هوا است)، مورد نیاز است. سایر ابزارهای دقیق می‌توانند برای پایش و کنترل فرایند ازن استفاده شود. اگرچه کنترل دستی بـرای سیسـتم هـای کوچک مناسب است اما اکثر سیستم‌های کوچک به خصوص در مناطق دور افتاده برای بهره‌برداری، بـه طـور خودکـار )اتوماتیک) طراحی شده‌اند. طرح‌های کنترل پیشرفته را می‌توان برای به حداقل رساندن هزینـه هـای تزریـق با ازن و همچنین کاهش الزامات کاری کارگران و اپراتورها، اجرا کرد. بسیاری از تأسیسات دارای پـایش میـزان باقیمانـده ازن در نقاط مختلف مخزن تماس به منظور نگهداری باقیمانده ازن در حد دلخواه و جلوگیری از اتلاف انـرژی بـه دلیـل تزریق بیش از اندازه هستند.

با وجود اینکه تأسیسات ازن زنی پیچیده است و از ابزار دقیق بسیار فنی استفاده می‌شود، این فراینـد بسـیار خودکـار (اتوماتیک) و قابل اطمینان است و تنها به درجه متوسطی از وقت و مهارت متصدی برای بهره برداری تأسیسات نیاز دارد. تعمیر و نگهداری ژنراتورها به تکنسین‌های ماهر نیاز دارد. اگر کارکنان آموزش­دیده تعمیر و نگهداری در تصفیه‌خانه در دسترس نباشند، این کار می‌تواند توسط سازندگان تجهیزات انجام گیرد. بعضی تأسیسات مانند تأسیسات فیلتراسـیون برای تعمیر و نگهداری ژنراتور و تأسیسات استفاده می‌شوند، معمولاً بـرای تجهیـزات ، واحـدهای رزرو پشـتیبان در نظـر گرفته می­شود. ژنراتورها باید روزانه در هنگام بهره‌برداری چک و کنترل شوند.

مشاهده مقاله  محاسبات تبدیل واحد ازن در حالات مختلف

بعد از قطع اضطراری، باید هوای خشک یا اکسیژن از میان ژنراتور برای اطمینان از عدم وجود رطوبت قبل از به‌کارگیری الکترودها جریان یابد. در راه‌اندازی اولیه و بعد از مدت‌زمانی طولانی، این فرایند ممکن است تا ۱۲ ساعت طول بکشد و معمولاً در صورت کاربرد هوا به ‌عنوان گـاز ورودی، زمان طولانی‌تر است.

در شرایطی که تأسیسات در مدار بهره برداری نیستند، برای حفاظت دستگاه و حفظ شرایط خشک، عبور مستمر کمی جریان هوای خشک از ژنراتور ازن یک گزینه است.  صافی­ها و رطوبت‌گیر در سیستم‌های آماده سازی هوا باید به صـورت دوره‌ای عـوض شـوند کـه تعـداد دفعـات آن بـه کیفیت هوای ورودی و تعداد ساعات بهره برداری بستگی دارد. کمپرسورها بسته بـه نـوع و مـدت زمـان بهره‌برداری بـه سرویس دورهای نیاز دارند. تانک­های اکسیژن مایع باید به صورت دورهای مورد آزمایش فشـار قـرار گیرنـد.

لولـه کشـی و حوضچه‌های تماس نیز باید به‌صورت دوره‌ای برای کنترل نشتی و خوردگی بازرسی شوند. راکتورهای دی‌الکتریک باید به صورت دوره‌ای تمیز شوند، این عملیات باید زمانی انجام شود که بازدهی ژنراتـور ۱۰-۱۵ درصد کاهش می‌یابد. تمیز کردن راکتورها عملیات حساسی است، به دلیل اینکه راکتورهای شـکننده و گـران قیمـت هسـتند.  فضای مناسب برای عملیات تمیز کردن، ذخیره‌سازی و انبار راکتورهای یدک، باید در نظر گرفته شود.

صفحات مرتبط: ازن ساز، قیمت ازن ژنراتور استخر، نگهداری دستگاه های ازن،اکسیژن ساز،هواساز،

ازن ژنراتور صنعتی روغن خنک
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.