ما در شبکه های اجتماعی :

حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب
26 اسفند 1402

کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب   مقدمه با توجه به اهمیت حفظ ...

ازن ژنراتور چیست ؟
20 اسفند 1402

ازن ژنراتور چیست ؟   ازن ژنراتور یک دستگاه است که ازن را تولید ...

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور
20 اسفند 1402

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور   مقدمه: استفاده از کاتالیزورها ...

حذف رنگ راکتیو سیاه ۵
20 اسفند 1402

حذف رنگ راکتیو سیاه 5: راهکارها و فناوری‌ها   مقدمه: رنگ راکتیو سیاه 5 ...

حذف زایلن از هوای آلوده
20 اسفند 1402

حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست ...

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن
20 اسفند 1402

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن   مقدمه: در راستای بهبود کیفیت آب‌های ...

برچسب ها


حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب

حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب

اوزون با فرمول شیمیایی o۳ تحت شرایط هوای آزاد، گازی آبی رنگ با بوی زننده است. برای تولید ازن، از یک منبع انرژی جهت تجزیه مولکول های اکسیژن o۲ به اتم های اکسیژن o استفاده می شود که این اتم های اکسیژن براثر برخورد با یکدیگر و واکنش با مولکول های اکسیژن، ازن را تشکیل می دهند.

ازن نسبتا نا پایدار بوده و در آب به سرعت تجزیه می شود و ایجاد رادیکال های آزاد مانند رادیکال هیدروکسل OH می کند. ازن و رادیکال های آزاد منتج از تجزیه ی آن اکسید کننده ی قوی تری نسبت به کلر هستند و می تواننند بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی موجود درآب و فاضلاب را اکسید کنند. بنابراین ازن همانند بسیاری از اکسید کننده های قوی یک گند زدای موثر به شمار می رود.

یکی از مهمترین کاربردهای ازن در حذف نیترات در سیستم های پرورش ماهی است.

نمودار حذف نیتریت با گاز ازن

در این بخش نتایج تاثیر ازون در حذف نیتریت، آمونیوم و همه باکتری ها موجود در آب را از جنبه های متفاوت مانند درصد موثر، pH و … بررسی کرده ایم.

گاز ازن به وسیله تخلیه الکتریکی مدل دستگاه (Model C 300, Erwin Sander Elektroapparatebau GmbH) تولید شده است.

سرعت تجزیه ازن فرایند پیچیده ای است که از pH، دما و غلظت اجزای آلی و غیر آلی آب تاثیر می پذیرد.

تاثیر pH در اوزون زنی:

pH: ازن در pH بالاتر سریع تر تجزیه می شود و رادیکال های هیدروکسیل سریع تر شکل میگیرند و اکسیدان های مختلفی با واکنش پذیری ‌متفاوت‌ شکل می پذیرد.

مشاهده مقاله  پروژه های صنعتی شرکت فنون آردا سبز

دما: با تغیرات دما میزان سرعت گند زدایی تغییر میکند وبا کاهش دما میزان CT مورد نیاز افزایش می یابد. اجزای کربنات: قلیاییت کربناته و بی کربناته رادیکال های تولید شده توسط ازن را به دام می اندازند اما اساسا اثری بر تجزیه ی ازن ندارند واکنش قلیاییت با رادیکال ها تاحدودی کاهش کارایی گندزدایی را در pH بالاتر توجیه می کند زیرا معمولا قلیاییت بالاتر با ‌pH بالاتر ارتباط‌ دارد.

مواد معلق: مواد معلق برای باکتری ها مانند پناهگاه عمل می کنند و می توانند ازن مورد نیاز را افزایش دهند.

در سه شرایط متفاوت در دمای ۲۷ درجه سلیسوس آزمایش ها انجام شد. نتایج ما نشان می دهد که ازن در حذف آمونیاک و کاهش بیومس باکتری ها موثر است و آمونیاک به وسیله ی ازن در مدت کوتاه تری نسبت به نیتریت اکسید می شود. pH، تاثیری در اکسیداسیون آمونیاک نداشت و اکسیداسیون آمونیاک حتی در pH های کمتر از ۶/۵ نیز اتفاق افتاد.

% حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب - دانشنامه - فنون آردا سبز
حذف نیتریت

نمودار بالا تاثیر pH و دوز ازن در حذف آمونیاک نیتروژنی TAN در زمان ازن زنی در آب را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است با افزایش دوز ازن زنی در زمان تماس کمتری آمونیاک حذف شده است.

% حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب - دانشنامه - فنون آردا سبز

حذف total ammonia-N) TAN) در مدت ۱۵۴ ساعت تصفیه با غلظت های متفاوت ازن از ازن تولیدشده اکسیدانت (OPO)

% حذف آمونیاک به کمک ازن زنی در تصفیه آب - دانشنامه - فنون آردا سبز

آمونیاک حذف شده از آب به وسیله ی ازون mg/h 90 در سه pH متفاوت

نمودار بالا سمت چپ تاثیر pH های متفاوت در زمان تماس های متفاوت در کاهش غلظت های آمونیاک و اکسیدانت آن به نیتریت را نشان می دهد. نیتروژن نیتراتی اندازه گیری شده در مقابل کاهش آمونیاک به صورت پیوسته اما با سرعت کم افزایش می یابد. تولید نیتریت همانند کاهش آمونیاک تفاوتی نسبت به تغییرات pH نشان نمی دهد. به ازای حذف ۱/۸ میلی گرم بر لیتر آمونیاک به کمک ازن زنی تنها ۰/۳ میلی گرم بر لیتر نیتریت تولید شده است که کمتر از %۱۷ کل غلظت آمونیاک ورودی است.

مشاهده مقاله  ازن در گندزدایی فاضلاب چه تاثیری دارد؟

کاربردهای ازن در سیستم پرورش ماهی

  • استفاده از اوزون جهت حذف آمونیاک از مخازن نگهداری ماهی زنده
  • افزودن برفک های یخی حاوی اوزون
  • اضافه کردن اوزون به سیستم یخ ساز
  • غوطه ور کردن محصول در آب محتوی اوزون
  • سیستم شستشوی کف، دیوارها و مخازن با اوزون
  • سیستم دیواری اوزونجهت از بین بردن بو و باکتری های موجود در هوا
  • غوطه ور کردن مجدد محصول در آب محتوی اوزون
  • بسته بندی با گاز اوزون
  • مخزن تغذیه اوزون،
  • آماده سازی آب مصرفی با ازون
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.