ما در شبکه های اجتماعی :

محاسبات تبدیل واحد ازن در حالات مختلف

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب
26 اسفند 1402

کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در تصفیه آب   مقدمه با توجه به اهمیت حفظ ...

ازن ژنراتور چیست ؟
20 اسفند 1402

ازن ژنراتور چیست ؟   ازن ژنراتور یک دستگاه است که ازن را تولید ...

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور
20 اسفند 1402

بررسی اثر حرارت استخوان گاو به عنوان یک کاتالیزور   مقدمه: استفاده از کاتالیزورها ...

حذف رنگ راکتیو سیاه ۵
20 اسفند 1402

حذف رنگ راکتیو سیاه 5: راهکارها و فناوری‌ها   مقدمه: رنگ راکتیو سیاه 5 ...

حذف زایلن از هوای آلوده
20 اسفند 1402

حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست ...

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن
20 اسفند 1402

پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن   مقدمه: در راستای بهبود کیفیت آب‌های ...

برچسب ها


محاسبات تبدیل واحد ازن در حالات مختلف

محاسبات تبدیل واحد ازن در حالات مختلف

Ozone Conversions &  Equations

مشخصات فیزیکی ازن در فشار و دمای استاندارد (P = 101325 Pa, T = 273.3 K)

 • Density of ozone: 2.14 kg/m۳
 • Molecular weight of ozone: 48
 • Density of oxygen: 1.43 kg/m۳
 • Molecular weight of oxygen: 32
 • Density of air: 1.29 kg/m۳
 • Density of water: 1,000 kg/m۳

تبدیل واحد در حجم مایعات

 • ۱,۰۰۰ liters = 1 m۳= ۲۶۴ US gallons
 • ۱ gal = 3.785 liters = 3,785 ml
 • ۱ m۳= ۳۵.۳ ft۳= ۲۶۴ US Gallons

تبدیل واحد غلظت ازن در آب

 • ۱ mg/l = 1 PPM O۳= ۱ g O۳/m۳ water {By weight}

غلظت ازن در هوا و تبدیل واحد با یکای حجم

 • ۱ g O۳/ m۳ = ۴۶۷ PPM O۳
 • ۱ PPM O۳= ۲.۱۴ mg O۳/m۳
 • ۱۰۰ pphm (parts per hundred million) = 1 ppm (parts per million)

غلظت ازن در هوا و تبدیل واحد با یکای درصد وزنی

 • ۱۰۰ g O۳/m۳= ۷.۸% O۳ (Approximate)
 • ۱% O۳= ۱۲.۸ g O۳/m۳ (Approximate)
 • ۱% O۳= ۷,۲۸۴ PPM Ozone

غلظت ازن در جریان اکسیژن و تبدیل واحد با یکای درصد وزنی

 • ۱۰۰ g O۳/m۳= ۶.۹۹% O۳ (Approximate)
 • ۱% O۳= ۱۴.۳ g O۳/m۳ (Approximate)
 • ۱% O۳= ۶,۵۲۰ PPM Ozone

Adjust Flow Rate Conversion

 

مشاهده مقاله  الزامات بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي ازن زنی

تعیین دوز تزریق ازن در آب

در حالت کلی برای تعیین دوز تزریق ازن در آب، میبایست جریان آب در دوز مورد نظر ضرب شود. البته تبدیل واحد در این فرمول ساده برای تزریق اوزون بسیار مهم است.

 • flowrate (GPM) x 3.75 l/gal x 60 min/hr x ozone dosage (mg/l) = ozone production (mg/hr)

به عنوان نمونه

اگر بخواهیم  ۲ PPM (دو میلی گرم در لیتر اوزون) به  ۲۰ GPMآب تزریق کنیم، محاسبات به شرح زیر است:

۲۰ GPM x 3.75 l/gal x 60 min/hr x 2 PPM = 9,084 mg/hr (۹ gm/hr)

توجه داشته باشید که این ۹ گرم در ساعت به معنای تزریق ۲ PPM (دو میلی گرم در لیتر اوزون) به آب بوده و ممکن است با توجه به شراط تزریق و ازن خواهی آّب ، باقیمانده ازن در آب این مقدار نباشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.